Подписаться
Гаркуша Сергій Васильович; Гаркуша СВ; Sergii Harkusha; Harkusha SV; Garkusha SV
Гаркуша Сергій Васильович; Гаркуша СВ; Sergii Harkusha; Harkusha SV; Garkusha SV
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні. Монографія
ГСВ Носко МО
К.: СПД Чалчинська НВ, 2014
1162014
Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання
СВ Гаркуша
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
552013
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu 76, 243-247, 2010
55*2010
Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності
СВ Гаркуша
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
482013
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретико-методичний аспект:[монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ 392, 3, 2014
432014
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретичний та методичний аспекти: [монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 392, 2014
432014
Physical exercises’ mastering level in classification of motor preparedness of 11- 13 years old boys
SH OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, SERGII IERMAKOV
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 1031–1036, 2017
392017
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University 76, 243-247, 2010
342010
Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання
ВІ Шаповаленко, СВ Гаркуша
Вісник ЧНПУ, 2013
332013
Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand
VV Oleg Khudolii, Olena Kapkan, Sergii Harkusha, Svitlana Marchenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (1), 42-48, 2020
25*2020
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01. – Харків
С Гаркуша
252005
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Автореферат дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01 …
С Гаркуша
252005
Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovia uchnivskoi ta studentskoi molodi
MO Nosko, SS Yermakov, SV Harkusha
Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia …, 2010
242010
Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник
МО Носко, СВ Гаркуша, ІА Бріжата
Київ:«МП Леся, 2012
232012
Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old
OV Ivashchenko, SS Iermakov, OM Khudolii, TS Yermakova, M Cieślicka, ...
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2018
192018
Health technologies in physical education: a monograph
MO Nosko, SV Garkusha, OM Voedilova
K.: SPD Chalchynska NV, 2014
192014
Здоровьесберегающий потенциал двигательной активности
СВ Гаркуша
Здоровье для всех, 15-21, 2014
192014
Характеристика стану здоров’я сучасної молоді в Україні
С Гаркуша
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2013
19*2013
Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся
АИ Ганчар, СВ Гаркуша
Физ. воспитание студ., 2012
192012
Методи математичної статистики в педагогічних дослідженнях
СВ Гаркуша
Чернігів, 2019
172019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20