Подписаться
Гаркуша Сергій Васильович, Гаркуша Сергей Васильевич, Гаркуша СВ, Sergii Harkusha, Harkusha SV
Гаркуша Сергій Васильович, Гаркуша Сергей Васильевич, Гаркуша СВ, Sergii Harkusha, Harkusha SV
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні. Монографія
ГСВ Носко МО
К.: СПД Чалчинська НВ, 2014
982014
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu 76, 243-247, 2010
52*2010
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
МО Носко, СС Єрмаков, СВ Гаркуша
522010
Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання
СВ Гаркуша
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
462013
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретико-методичний аспект:[монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ 392, 3, 2014
372014
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретичний та методичний аспекти: [монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 392, 2014
372014
Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності
СВ Гаркуша
Вісник ЧНПУ, 2013
372013
Physical exercises’ mastering level in classification of motor preparedness of 11- 13 years old boys
SH OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, SERGII IERMAKOV
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 1031–1036, 2017
342017
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University 76, 243-247, 2010
322010
Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання
ВІ Шаповаленко, СВ Гаркуша
Вісник ЧНПУ, 2013
242013
Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand
VV Oleg Khudolii, Olena Kapkan, Sergii Harkusha, Svitlana Marchenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (1), 42-48, 2020
23*2020
Teoretiko-metodichni aspekti zmicnennia fizichnogo zdorov’ia uchnivs' koi ta students' koi molodi [Theoretical and methodological aspects of strengthening physical health of …
MO Nosko, SS Iermakov, SV Garkusha
Visnik Chernigivs' kogo nacional'nogo pedagogichnogo universitetu 76, 243-247, 2010
232010
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01. – Харків
С Гаркуша
202005
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Автореферат дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01 …
С Гаркуша
202005
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період
СВ Гаркуша
ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00. 01 …, 2005
202005
Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old
OV Ivashchenko, SS Iermakov, OM Khudolii, TS Yermakova, M Cieślicka, ...
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2018
192018
Health technologies in physical education: a monograph
MO Nosko, SV Garkusha, OM Voedilova
K.: SPD Chalchynska NV, 2014
192014
Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник
МО Носко, СВ Гаркуша, ІА Бріжата
Київ:«МП Леся, 2012
192012
Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся
АИ Ганчар, СВ Гаркуша
Физ. воспитание студ., 2012
162012
Здоровьесберегающий потенциал двигательной активности
СВ Гаркуша
Здоровье для всех, 15-21, 2014
142014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20