Подписаться
Гаркуша Сергій Васильович; Гаркуша СВ; Sergii Harkusha; Harkusha SV; Garkusha SV
Гаркуша Сергій Васильович; Гаркуша СВ; Sergii Harkusha; Harkusha SV; Garkusha SV
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні. Монографія
ГСВ Носко МО
К.: СПД Чалчинська НВ, 2014
1202014
Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання
СВ Гаркуша
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
562013
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu 76, 243-247, 2010
53*2010
Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності
СВ Гаркуша
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
462013
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретико-методичний аспект:[монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ 392, 3, 2014
422014
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретичний та методичний аспекти: [монографія]
СВ Гаркуша
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 392, 2014
422014
Physical exercises’ mastering level in classification of motor preparedness of 11- 13 years old boys
SH OLGA IVASHCHENKO, OLEG KHUDOLII, SERGII IERMAKOV
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 1031–1036, 2017
392017
Visnik Chernigivs' kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu
SVG MO Nosko, SS Iermakov
Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University 76, 243-247, 2010
342010
Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання
ВІ Шаповаленко, СВ Гаркуша
Вісник ЧНПУ, 2013
332013
Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand
VV Oleg Khudolii, Olena Kapkan, Sergii Harkusha, Svitlana Marchenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (1), 42-48, 2020
25*2020
Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovia uchnivskoi ta studentskoi molodi
MO Nosko, SS Yermakov, SV Harkusha
Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia …, 2010
242010
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01. – Харків
С Гаркуша
242005
Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період: Автореферат дис. … канд. наук з ф.в. і спорту: 24.00.01 …
С Гаркуша
242005
Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник
МО Носко, СВ Гаркуша, ІА Бріжата
Київ:«МП Леся, 2012
232012
Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров’язбереження
МО Носко, ОМ Воєділова, СВ Гаркуша, ЮМ Носко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
202018
Характеристика стану здоров’я сучасної молоді в Україні
С Гаркуша
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2013
20*2013
Health technologies in physical education: a monograph
MO Nosko, SV Garkusha, OM Voedilova
K.: SPD Chalchynska NV, 2014
192014
Здоровьесберегающий потенциал двигательной активности
СВ Гаркуша
Здоровье для всех, 15-21, 2014
192014
Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся
АИ Ганчар, СВ Гаркуша
Физ. воспитание студ., 2012
192012
Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old
OV Ivashchenko, SS Iermakov, OM Khudolii, TS Yermakova, M Cieślicka, ...
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2018
182018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20