Надія Шпакова. Nadiya Shpakova
Надія Шпакова. Nadiya Shpakova
National Pirogov Memorial University, Vinnitsya
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Regularities of annual changes in physical harmony indices in first year students.
SNA Andriichuk V.M.
Deutscher Wissenschaftsherold German Science 1 (1), S. 23-25., 2016
12016
Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків (студентів та військовослужбовців)
ЮЙ Гумінський, ВМ Андрійчук, НА Шпакова
12015
Порівняльна характеристика функціонального стану дихальної системи військовослужбовців строкової служби і студентів
НА Шпакова
12015
Влияние специфических факторов воинской службы на показатели компонентного состава массы тела юношей
НА Шпакова, ВМ Андрийчук, ЮИ Гуминский
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2013
12013
Порiвняльна характеристика рiчних змiн охватних параметрiв тiла солдат та студентiв
НА Шпакова
12013
Проблема мотивації пізнавальної діяльності студентів медиків на кафедрах теоретичного профілю
ВФ Мазченко, ВМ Шевченко, НА Шпакова
Biomedical and Biosocial Anthropologу, 2013
12013
Моделювання показників реоенцефалограми в здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла
ІВ Гунас, ГВ Даценко, ОІ Башинська, НА Шпакова
Український медичний альманах, 52–55-52–55, 2011
12011
Дистанційна освіта та навчальний процес
ШНА Скорук Р.В., Шевченко В.М
Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального …, 2021
2021
Підготовка та адаптація медичних фахівців у сучасному середовищі
ШНА Скорук Р.В. Башинська О.І., Логвіненко В.А.
Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального …, 2020
2020
Основні напрямки удосконалення навчального процесу при викладанні предмету «Анатомія людини»
ШНА Скорук Р.В., Шевченко В.М., Данилевич В.П.
Науково-практична конференція з міжнародною участю Івано- Франківськ 1 (1 …, 2019
2019
Diagnostics of early human tumours in microwave with UHF –sensing
CTAOZKМS Cherenkov A.D., Kosulina N.G., Zlepko S.M.
Information Technology in Medical Diagnostics II 1 (1), Р. 111-119, 2019
2019
Інноваційні методики проведення практичних занять з предмету «Анатомія людини».
НА Шпакова, РВ Скорук, ІВ Булько
2019
Проблема стану здоров’я та особливості річних змін соматометричних та спірометричних показників студентів та військовослужбовців
ШН А.
The development of medical sciences: problems and solutions. Brno, The Czech …, 2018
2018
Морфологічна характеристика епендимного шару четвертого шлуночка та волокон радіальної глії довгастого мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини
ВО Тихолаз, ОВ Оніськова, РВ Скорук, НА Шпакова, ЛО Ющенко
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Особливості змін м’язового компоненту маси тіла та м’язової сили кисті рук юнаків-студентів та військовослужбовців строкової військової служби
ШНА Логвіненко В.А., Руцька І. А
Прикладні аспекти морфології. 1 (1), 259-261, 2017
2017
Особливості навчальної роботи з обдарованими студентами-медиками на кафедрах теоретичного профілю
НА Шпакова, ОВ Шипіцина
2016
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНОШЕЙ ВО ВРЕМЯ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБУЧЕНИЯ
ЮЙ Гумінський, ВМ Андрійчук, НА Шпакова
Biomedical and Biosocial Anthropology 2 (25), 95-99, 2015
2015
Особливості річних змін антропометричних параметрів юнаків-солдат та студентів
ШН А.
Актуальні проблеми функціональної морфології 1 (1), С.41, 2014
2014
INFLUENCE FACTORS SPECIFIC TO MILITARY SERVICE PERFORMANCE COMPONENT OF THE BODY MASS YOUTH
NA Shpakova, VM Andriychuk, YI Guminskiy
IP Pavlov Russian Medical Biological Herald 21 (2), 119-123, 2013
2013
Особливості змін показників компонентного складу маси тіла юнаків-курсантів в умовах навчально-виховного процесу
ШНА Гумінський Ю.Й., Башинська О.І., Андрійчук В.М.
VII міжнародний конгрес з інтегративної антропології 1 (1), С.49-50., 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20