Подписаться
Марина Горіла
Марина Горіла
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Interaction of Rhenium cluster compounds with human blood proteins
MV Gorelaya
Metal Ions in Biology and medicine 7, 34-36, 2002
20*2002
Супероксиддисмутаза та каталаза крові: активність ферментів в умовах оксидативного стресу
КЛ Шамелашвили, МВ Горелая
ScienceRise 5 (1 (10)), 11-15, 2015
62015
Неінвазивні методи діагностики – стан проблеми та перспективи розвитку
МВ Горіла
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 1 (17), 38-43, 2009
5*2009
Влияние кластерных соединений рения на взаимодействие сывороточного альбумина человека с антителами.
МВ Горелая
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. 51 …, 2004
32004
Закономірності взаємодії антиген–антитіло у розчинах кластерних сполук ренію та цисплатину
MV Gorelaya, TM Polishko, AM Anoshko, IA Klenina, NI Shtemenko
Biosystems Diversity 17 (2), 37-40, 2009
22009
Імунохімічне дослідження деяких сироваточних та гострофазних білків у нормі та при різних патологічних станах тканини парадонту
МВ Горіла
Вісник ДНУ 2 (10), 29-31, 2002
2*2002
Розробка методів масового скрінінгу на протеїнурію та альбумінурію різних вікових груп населення.
МВ Горіла
Вісник ДНУ, 100-103, 2001
2*2001
Методические подходы к оценке влияния ксенобиотиков на молекулы белков
МВ Горелая
Regulatory Mechanisms in Biosystems 1 (3-1), 18-23, 2012
12012
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ-АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ
МВ Горіла
Sciences of Europe, 28-35, 2022
2022
Human Organism Biochemical Homeostasis under Conditions of Myocardial Infarction Development, Hypertension Disease and Cardiosclerosis EESA Journal 3(43) 2019 v.3 , p. 10-17 …
ЛАС Горіла М.В.
EESA Journal 3(43) 2019 v.3 , p. 10-17 3 (3(43)), p. 10-17, 2019
2019
Порівняльна характеристика ефективності лікування хронічного холециститу, механічної жовтяниці і хронічного панкреатиту з використанням біохімічних тестів
МВ Горіла, АА Павленко
Український журнал медицини, біології та спорту, 279-283, 2018
2018
Comparative Characteristics of the Effectiveness of Treating Chronic Cholecystitis, Techanical Jaundice and Chronic Pancreatitis Using Biochemical Tests
P Gorelaya M. V.
JMBS 2018, 3(5): 279–283 https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.279 Biology 3 (5 …, 2018
2018
Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, 5-6 жовтня 2017 р., м. Дніпро, Україна/за заг. ред. Ушакової ГО …
МВ Горіла
2017
Біохімічний склад сечі щурів в умовах розвитку карциноми Герена та введення цисплатину
АН Науменко, МВ Горіла, СО Бабій
Regulatory Mechanisms in Biosystems 1 (8), 11-14, 2017
2017
Аналіз біохімічних показників організму людини при серцево-судинних захворюваннях
М Горіла, І Аржанов
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 117-117, 2016
2016
Біохімічні показники організму людини при серцево-судинних захворюваннях та персоніфікація процесів терапії.//Актуальні проблеми сучасної медицини – 2016. – т. 16. – вип. 2(54 …
МВ Горіла, А Павленко
Актуальні проблеми сучасної медицини 16 (випуск 2 (54)), 78-84, 2016
2016
Методичні підходи до оцінки впливу ксенобіотиків на білкові молекули
МВ Горіла
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 18-23, 2012
2012
Визначення впливу кластерних сполук ренію на білки крові за допомогою методів турбідиметрії
МВ Горіла
Медична хімія 11 (3), 60-64, 2012
2012
Вплив кластерних сполук ренію та протипухлинної системи реній-платина на білки плазми крові
МВ Горіла
Медична хімія 11 (3), 60-64, 2011
2011
Зміни мембранних білків еритроцитів при безкам’яному холециститі та хворобі крона
MV Gorelaya, TI Sergienko, IV Klenina, OM Stadnik, NI Shtemenko
Biosystems Diversity 18 (2), 9-13, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20