Вікторія Веннікова
Вікторія Веннікова
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Проблеми розгляду та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення
ВВ Вєннікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
22012
До окремих питань розгляду спорiв у сферi соцiального забезпечення
ВВ Вєннікова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 84-87, 2013
12013
Міжнародно-правові стандарти як підґрунтя гарантії конституційного права на соціальний захист
ВВ Вєннікова
12013
Загальна характеристика поняття правового спору та його особливості у праві соціального забезпечення
ВВ Вєннікова
Правова доктрина–основа формування правової системи держави: матеріали …, 0
1
Зарубіжний досвід вирішення спорів у сфері соціального забезпечення
ВВ Вєннікова
Соціальне право, 127-136, 2018
2018
До питання класифікації спорів у сфері соціального забезпечення
ВВ Вєннікова
видавництво «Право», 2018
2018
Окремі питання міжнародно-правових гарантій права на соціальний захист
ВВ Вєннікова
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 158-167, 2013
2013
До питання правового статусу комісії Пенсійного фонду України з питань розгляду скарг громадян
ВВ Вєннікова
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 465, 2012
2012
До питання правового статусу медико-соціальної експертної комісії в Україні
ВВ Вєннікова
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9