Подписаться
Marek Jukl
Marek Jukl
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене upol.cz
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Differential geometry of special mappings
J Mikeš, E Stepanova, A Vanžurová, S Bácsó, VE Berezovski, ...
Palacký University, 2015
2972015
Medicína katastrof
R Šín
Galén, 2017
2692017
On Beck’s coloring of posets
R Halaš, M Jukl
Discrete Mathematics 309 (13), 4584-4589, 2009
1002009
Mezinárodní humanitární právo
J Ondřej
Nakladatelství CH Beck, 2010
422010
Some results on traceless decomposition of tensors
J Mikes, M Jukl, L Juklová
Journal of Mathematical Sciences 174 (5), 627-641, 2011
272011
Linear forms on free modules over certain local ring
M Jukl
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium …, 1993
271993
Grassmann formula for certain type of modules
M Jukl
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium …, 1995
251995
Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
M Jukl
Praha: Český, 2005
202005
The decomposition of tensor spaces with almost complex structure
L Lakomá, M Jukl
Proceedings of the 23rd Winter School" Geometry and Physics", [145]-150, 2004
112004
Inertial law of quadratic forms on modules over plural algebra
M Jukl
Mathematica Bohemica 120 (3), 255-263, 1995
111995
Průvodce první pomocí pro pedagogy 1
Z Dorková, M Jukl, M Cichá
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
102008
On homologies of Klingenberg projective spaces over special commutative local rings
M Jukl
Publ. Math. Univ. Debrec 55, 113-121, 1999
91999
Almost geodesic mappings of the first type onto symmetric spaces
V Berezovski, M Jukl, L Juklová
16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017-Proceedings, 126-131, 2017
82017
Projective equivalence of quadrics in Klingenberg projective spaces over a special local ring
M Jukl, V Snasel
International Electronic Journal of Geometry 2 (2), 34-38, 2009
82009
Zdravotník zotavovacích akcí
J HORNYCH
Praha: JS Press, 2008
82008
Chudoba a bohatství v současném světě: sborník z konference
Š Waisová
Vyd. Aleš Čeněk, 2006
82006
Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled)
M Jukl
72020
Století s Červeným křížem. 100 let Československého a Českého červeného kříže
M Jukl, J Majrichová
72019
On decomposition problems on manifolds with a special differential operators
M Jukl, L Juklová
Miskolc Mathematical Notes 14 (2), 591-599, 2013
62013
Zdravotník zotavovacích akcí. 7., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2013
J HORNYCH
ISBN 978-80-87729-03.8, 0
6
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20