Подписаться
Олександр Георгійович Собінов
Олександр Георгійович Собінов
Центральноукраїнський національний технічний університет(ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Простий генератор псевдовипадкової послідовності
ГО Собінов
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей …, 2014
42014
Автоматизація управління баштовими сушарками ТОВ «Астра»
ОГ Собінов
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник Конструювання …, 2011
32011
роЗроБка проГрамно-апаратноГо прИстрою автоматИЗованої сИстемИ стаБІлІЗацІї процеса роЗмІрної оБроБкИ дуГою
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Технологический аудит и резервы производства 1 (3 (21)), 22-28, 2015
22015
Development of software and hardware device of automated system of the process stabilization of arc dimensional processing
G Savelenko, J Jermolajev, O Sobinov, V Gucul
Technology audit and production reserves 1 (3), 21, 2015
22015
Моделювання швидкості знімання матеріалу при технологічному процесі розмірної обробки дугою
ОГ Собінов
Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільскогосподарському виробництві …, 2006
22006
Програмне забезпечення системи реінжинірингу та рефакторингу програмного коду до платформи. NET
ЄА Зінов’єв
КОД, 2013
12013
РОЗРОБКА АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ КВАДРОКОПТЕРОМ ТА УПРАВЛЯЮЧИМ ПРИСТРОЄМ
ОО Майданик, ЄВ Мелешко, СВ Шимко, ОГ Собінов
Тези доповідей, 28, 2022
2022
Комп'ютерні системи
КМ Марченко, ОГ Собінов, ОВ Оришака, ВВ Босько
ЦНТУ, 2022
2022
Метод шифрування трафіку квадрокоптерів через аналоговий тракт впродовж моніторингу сільськогосподарських наземних об’єктів
ЄВ Мелешко, ОО Майданик, ОГ Собінов, РМ Минайленко
ЦНТУ, 2021
2021
Архітектурні особливості систем розподілених обчислень
РМ Минайленко, ОГ Собінов, ОК Конопліцька-Слободенюк, ...
ЦНТУ, 2021
2021
СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В СФЕРІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ У ВИЩИХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ГМ Дрєєва, ОГ Собінов, СА Смірнов
Тези доповідей, 49, 2021
2021
МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ХАОТИЧНИМ БІЛЬЯРДОМ СІНАЯ
ОГ Собінов
Тези доповідей, 53, 2020
2020
ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНОГО БІЛЬЯРДУ СІНАЯ
О Майданик, О Собінов, Є Мелешко
ПРОБЛЕМИИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІІ ТАА АВТОМАТИЗАЦІЇЇ ВВ ПРОМИСЛОВОСТІІ ТАА …, 2020
2020
Апаратно-програмний комплекс вимірювання вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen
РМ Минайленко, ОМ Дрєєв, ОГ Собінов, ОО Денисенко, АН Дреев, ...
ЦНТУ, 2018
2018
Застосування принципу математичного більярду Сіная для передачі шифрованої інформації
ОГ Собінов
ІІ міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна безпека та комп …, 2017
2017
Криптогріфічні співпроцесори ARM мікроконтролерів сімейства STM32F4xx
ОГ Собінов
КНТУ, 2016
2016
Програмно-апаратний генератор псевдовипадкових чисел на основі мікроконтролерів
ОГ Собінов, ДО Коломієць
КНТУ, 2016
2016
Представлення структури криптографічної бібліотеки STM32
ОЮ Колісніченко, ОГ Собінов
КНТУ, 2016
2016
Визначення класифікаційних структурних факторів, які впливають на технологічний процес сушіння зерна в баштових сушарках
РМ Минайленко, ОГ Собінов, КВ Буравченко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2015
2015
Побудова спрощеної математичної моделі для автоматизованої системи управління баштовою сушаркою
OГ Собінов
КНТУ, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20