Олександр Георгійович Собінов
Олександр Георгійович Собінов
Кіровоградський національний технічний університет ЦентральноукрвЇнський національний ткхнічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
НазваниеПроцитированоГод
Автоматизація управління баштовими сушарками ТОВ «Астра»
ОГ Собінов
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник Конструювання …, 2011
32011
Моделювання швидкості знімання матеріалу при технологічному процесі розмірної обробки дугою
ОГ Собінов
Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільскогосподарському виробництві …, 2006
32006
Development of software and hardware device of automated system of the process stabilization of arc dimensional processing
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Technology audit and production reserves 1 (3 (21)), 22-28, 2015
22015
роЗроБка проГрамно-апаратноГо прИстрою автоматИЗованої сИстемИ стаБІлІЗацІї процеса роЗмІрної оБроБкИ дуГою
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Технологический аудит и резервы производства, 22-28, 2015
22015
Простий генератор псевдовипадкової послідовності
ГО Собінов
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей …, 2014
12014
Апаратно-програмний комплекс вимірювання вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen
РМ Минайленко, ОМ Дрєєв, ОГ Собінов, ОО Денисенко, АН Дреев, ...
ЦНТУ, 2018
2018
Застосування принципу математичного більярду Сіная для передачі шифрованої інформації
ОГ Собінов
ІІ міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна безпека та комп …, 2017
2017
Криптогріфічні співпроцесори ARM мікроконтролерів сімейства STM32F4xx
ОГ Собінов
КНТУ, 2016
2016
Програмно-апаратний генератор псевдовипадкових чисел на основі мікроконтролерів
ОГ Собінов, ДО Коломієць
КНТУ, 2016
2016
Представлення структури криптографічної бібліотеки STM32
ОЮ Колісніченко, ОГ Собінов
КНТУ, 2016
2016
Визначення класифікаційних структурних факторів, які впливають на технологічний процес сушіння зерна в баштових сушарках
РМ Минайленко, ОГ Собінов, КВ Буравченко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2015
2015
Розробка програмно-апаратного забезпечення пристрою автоматизованої системи стабілізації процесу розмірної обробки дугою [препринт]
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Технологический аудит и резервы производства, 2015
2015
Побудова спрощеної математичної моделі для автоматизованої системи управління баштовою сушаркою
OГ Собінов
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
2013
Програмне забезпечення WebSCADA системи
РМ Шемет, ОГ Собінов
КОД, 2012
2012
Моделювання впливу резонансних коливань на режими роботи асинхронного приводу норії
ОГ Собінов, РМ Минайленко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15