Олена Сергіївна Бондаренко
Олена Сергіївна Бондаренко
доктор економічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний розвиток промисловості України
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан
К.: КНТ, 2006
872006
Методологічні основи управління оборотними активами підприємств
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 40-44, 2008
802008
Організація та проектування логістичних систем
МП Денисенко, ЛГ Шморгун, НГ Шморгун-Allison, ОС Бондаренко, ...
Міленіум, 2016
762016
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
532008
Методика управління портфелем дебіторської заборгованості
ОС Бондаренко
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
532006
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
282006
Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 36-39, 2008
252008
Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання
ОС Бондаренко, МС Гончаренко
Ефективна економіка, 2010
122010
Управління поточними активами: теоретичні основи та практичне застосування
ОС Бондаренко
Вісник Хмельницького національного університету, 66, 2005
112005
Управління поточними активами: теоретичні основи та практичне застосування
ОС Бондаренко
Вісник Хмельницького національного університету, 66, 2005
112005
Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки
ОС Бондаренко
Облік і фінанси, 50-56, 2016
82016
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств
АП Гречан, ОС Бондаренко
Проблеми науки, 2-8, 2008
82008
Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків
ОС Бондаренко
Бізнес Інформ, 241-248, 2014
72014
Trends in the functioning of the financial market in the Ukrainian economy
OS Bondarenko
Investytsii: praktyka ta dosvid, 5-9, 2018
62018
Вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних установах
ОС Бондаренко, ТВ Салівон
Ефективна економіка, 2013
62013
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
6*2010
Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 5-9, 2018
52018
Osoblyvosti formuvannia arkhitektoniky finansovoi systemy [Features of the formation of the architecture of the financial system]
OS Bondarenko, LS Seliverstova, IP Adamenko
Biznes Inform, 10. 301–305.[in Ukr.], 2017
52017
Upravlinnia finansovymy potokamy pidpryiemstv v umovakh lohistyzatsii ekonomiky [Management of financial flows of enterprises in the conditions of logistics of the economy]
OS Bondarenko
Kyiv: Kafedra [in Ukrainian], 2015
52015
Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств
ОС Бондаренко
Бізнес Інформ, 312-317, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20