Сидєльніков Олександр
Сидєльніков Олександр
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві
ОД Сидєльніков
автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 07, 2017
92017
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ: ОПЫТ УКРАИНЫ И РОССИИ
АД Сидельников
Вестник Омской юридической академии, 28, 2015
2015
Мировое соглашение при разрешении административных споров: опыт Украины и России
АД Сидельников
Сибирское юридическое обозрение, 2015
2015
Примирення сторін як прояв принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві
ОД Сидєльніков
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 107-112, 2015
2015
До визначення поняття та правової природи примирення сторін в адміністративному судочинстві України
ОД Сидєльніков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–5