Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
ХНЭУ имени С. Кузнеца (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Indicators of financial stability of the Ukrainian banking system
I Chmutova, V Biliaieva
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 95-103, 2015
72015
Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах
БВЮ Колодізєв О. М.
Бізнес Інформ, 209-2013, 2016
52016
Determining the economic essence of the concept of "financial engineering' using content-analysis
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне економічне …, 2014
3*2014
Виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Інноваційна економіка, 62-70, 2016
22016
Визначення рівня фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Бізнес Інформ, 314-319, 2015
22015
Оптимізація управління кредитним ризиком банку на основі методу Монте-Карло
ВЮ Біляєва
Управління розвитком, 42-44, 2013
22013
Фінансова стабільність та банківські кризи: взаємозв'язок на прикладі іноземних банків
ОМ Колодізєв, ВЮ Біляєва, ВО Лесик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
12016
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ВЮ Біляєва
Режим доступу: http://www. repository. hneu. edu. ua/jsp ui/bitstream/. pdf, 2012
12012
Selecting a Kind of Financial Innovation According to the Level of a Bank's Financial Soundness and Its Life Cycle Stage
O Kolodiziev, I Chmutova, V Biliaieva
Banks and Bank Systems 11 (4), 2016
2016
Імітаційна модель оцінки ефективності фінансової інновації (на прикладі P2P кредитування)
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів …, 2016
2016
Економіко-математичний інструментарій технології оцінювання та виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банку
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціїя молодих учених та …, 2016
2016
ВИБІР ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ІННОВАЦІЇ У БАНКУ
ВЮ Біляєва
ББК 65.26 я4 С 56, 170, 2016
2016
Пріоритетні напрями запровадження фінансових інновацій у банківську практику
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція: «Економічний потенціал країни …, 2016
2016
Види фінансових інновацій залежно від рівня фінансової стійкості банку та стадії його життєвого циклу
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція: «Економіка і менеджмент: сучасні …, 2016
2016
Управління життєвим циклом банку на основі концепції циклічності розвитку фінансових інновацій
ВЮ Біляєва
VІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Стратегії інноваційного …, 2015
2015
Врахування стадій життєвого циклу фінансових інновацій в управлінні фінансовою стійкістю банку
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція "Інструменти регулювання …, 2015
2015
Управління фінансовою стійкістю банку на основі процесно-структурованого підходу
ВЮ Біляєва
Студентська міжнародна науково-практична конференція "Університетська наука …, 2015
2015
Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System
ВЮБ ІМ Чмутова
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 1-9, 2015
2015
Role of financial engineering in the system of ensuring financial stability of the bank
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених …, 2015
2015
Визначення напрямів підвищення фінансової стійкості банків Харківського регіону
ВЮБ АВ Галушко
Науковий журнал "Економіка і фінанси", 36-42, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20