Сергій Перепелиця
Сергій Перепелиця
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення
СІ Перепелиця
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
132014
Провадження у формі приватного обвинувачення: порівняльно-правове дослідження: монографія
СІ Перепелиця
Х.: Право, 2015
72015
Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та її регламентація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
СІ Перепелиця, СИ Перепелица
62012
До питання збільшення кількості складів злочинів, провадження у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, за проектом нового Кримінального процесуального кодексу України
СІ Перепелиця, СИ Перепелица
32012
Забезпечення прав та свобод учасників провадження по справах приватного обвинувачення шляхом реалізації диспозитивних і публічних засад кримінального судочинства: теоретичний …
СІ Перепелиця
Форум права, 722-727, 2011
22011
Гарантії прав і законних інтересів потерпілого та підозрюваного у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення
КВВ Перепелиця С. І.
Вісник Прокуратури, 2016
12016
Особливості процедури судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України
СІ Перепелиця
Юрист України, 88-93, 2013
12013
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
СІ Перепелиця, МІ Смирнов, ЛД Удалова, ВП Шибіко, ОГ Яновська
Редакційна колегія, 98, 2017
2017
Отдельные вопросы обеспечения статуса потерпевших в уголовном производстве в форме частного обвинения: сравнительно правовой анализ уголовно-процессуального законодательства …
СИ Перепелица, СІ Перепелиця
2013
Отдельные вопросы обеспечения статуса потерпевших в уголовном производстве в форме частного обвинения: сравнительно правовой анализ уголовно-процессуального законодательства …
ПС І.
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 224–231, 2013
2013
Окремі питання закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення на стадії досудового розслідування
СІ Перепелиця
2013
Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення
СІ Перепелиця
Університетські наукові записки, 149-151, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12