Санніков Дмитро
Санніков Дмитро
к.ю.н., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян: моногр.
ДВ Санніков
Харків: ФІНН, 2010
62010
До питання забезпечення реалізації принципів земельного права
ДВ Санніков
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
До питання місця рішень Європейського суду з прав людини у системі джерел земельного права
ДВ Санніков, МВ Саннікова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого", 2014
12014
Цільове й раціональне використання земель як аспекти правомірної поведінки суб’єктів земельного права
ДВ Санніков
Теорія і практика правознавства, 2013
12013
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
12013
До питання врахування особливостей земельних відносин у процесі зближення національного та європейського законодавства
ДВ Санніков
12013
Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
Форум права, 375-378, 2009
12009
Особливості процесу конвергенції національного та європейського земельного і екологічного законодавства
ДВ Санніков, ДВ Санников
2016
До питання ефективності правозастосування у земельних відносинах
ДВ Санніков
2015
Prior to the issue of implementation of the principles of land law
ДВ Санніков
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 20, 2014
2014
Розуміння стимулів у земельному праві: до постановки питання
ДВ Санніков, ДВ Санников
2014
До питання особливостей забезпечення належного землекористування
ДВ Санніков
2014
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Митне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
МГ Шульга, ВЯ Настюк, СА Трофімов, АВ Руденко, ОМ Шевчук
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
The title and the rational use of land as aspects of the lawful conduct of subjects of land law
D Sannikov
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
2013
До питання формування правомірної поведінки учасників земельних відносин
ДВ Санніков
2013
До питання характеру сільськогосподарської продукції як елементу цільового використання земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
2013
До питання подальшого розвитку земельного законодавства
ДВ Санніков
Круглий стіл, 54, 2013
2013
Декларація як джерело екологічного права: до постановки питання
МВ Саннікова, МВ Санникова, ДВ Санников, ДВ Санніков
2012
Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни" Земельне право"(напрям підготовки 6.030401" Правознавство", галузь знань 0304" Право", освітньо …
МВ Шульга, ІВ Кирєєва, ЛВ Лейба, ТВ Лісова, ОС Лисанець, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Земельне право України" на 2012-2013 н. р.(електронне видання)
МВ Шульга, ТВ Лісова, ВІ Гордєєв, СВ Шарапова, ЛВ Лейба, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20