Любов Гац , Гац Л., L. Hats, Гац Л., Л. Гац
Любов Гац , Гац Л., L. Hats, Гац Л., Л. Гац
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
TitleCited byYear
Аналіз розвитку агропромислового комплексу в Україні
УМ Якобчук, ЛЄ Гац, СМ Лозарищак
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Регіональна оцінка розвитку надання послуг у сфері роздрібної торгівлі
ГЛЄ Дорошук Т.О., Юрчук С.С.
Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2018
2018
Оцінка факторних звязків у результуючих показниках господарської діяльності
ЛЄ Гац
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ВИРОБНИЧОЮ ФУНКЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА Hats LE, Kytskai LI
ЛЄ Гац, ЛІ Кицкай
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів …, 2018
2018
Економічна оцінка платоспроможності підприємства харчової сфери бізнесу
ХММ Гац Л.Є.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2016
2016
Оцінка складових елементів мотивації персоналу
ЛЄ Гац
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих …, 2016
2016
Оцінка підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показників
ТО Гац Л.Є.
VІI Міжнародна науково-методична конференція Форуму молодих економістів …, 2016
2016
Аналіз економічного розвитку підприємства за факторною моделлю оцінки
СЗМ Гац Л.Є.
VІI Міжнародна науково-методична конференція Форуму молодих економістів …, 2016
2016
Тестові завдання (частина 1) самоконтролю знань з курсу «Економіка та організація підприємства» для студентів напряму підготовки 6.0907 «Радіотехніка»
ЛЄ Гац
2016
Тестово-розрахункові завдання самоконтролю знань з курсу «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
ЛЄ Гац
2016
Соціальний аспект в системі матеріальної мотивації
ЛЄ Гац
VI Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів …, 2016
2016
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Економіка і фінанси підприємства»-напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
ЛЄ Гац
2016
Методичні рекомендації по виконанню розділу техніко-економічного обґрунтування дипломних робіт студентами технічних спеціальностей напряму підготовки 6.051701 «Харчові …
ЛЄ Гац
2016
Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю№ 051 «Економіка» галузі знань№ 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: економіст
ДВ Дмитрів, РМ Рогатинський, ОВ Кареліна, ЛЄ Гац
2016
Моделювання регіонального розвитку туристичної сфери діяльності
ЛЄ Гац
Proceedings of the international scientific-practical conference" Modern …, 2015
2015
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБУТУ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ КУПІВЛЮ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ МЕРЕЖІ
НМ Гарматій, ЛЄ Гац
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами …, 2015
2015
Фактор плинності кадрів в системі оцінки мотивації персоналу підприємства
Л Гац
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Формування потенціалу …, 2015
2015
Індикатори матеріальної мотиваційної складової розвитку діяльності підприємства
ЛЄ Гац
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті …, 2015
2015
Ефективність формування витрат за трудовим ресурсом
Г Л.
«Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення функціонування …, 2015
2015
Економіка підприємства: навчально-методичні матеріали (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
ЛЄ Гац
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20