Подписаться
Никонович Марина Олексіївна
Никонович Марина Олексіївна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація і методика аудиту: навч. посібник
МО Никонович
К.: КНТЕУ 472, 12, 2009
47*2009
Удосконалення системи державного фінансового контролю
НС Барабаш, МО Никонович
Фінансовий контроль, 26, 2005
432005
Аналіз грошових потоків в системі фінансового менеджменту підприємства
НС Барабаш, МО НИКОНОВИЧ
Business Review, 2006
412006
Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія
ЄВ Мних, МО Никонович, СВ Бардаш
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
362009
Організація і методика аудиту: навч. посіб.
МО Никонович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
302006
Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія
МЄ В., КГ О., БН С., НМ О.
Київський національний торговельно-економічний університет, 2008
21*2008
Аудит: підручник
МО Никонович, КО Редько
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
152014
Податковий аналіз: зміст та особливості розвитку
НС Барабаш, МО Никонович
Культура народов Причерноморья, 2013
92013
ПЛАНОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ОЮ Редько, МО Ніконович
Затверджено до друку Вченою радою Національної академії статистики, обліку …, 0
6*
Необхідність системної стандартизації державного фінансового контролю
МО Никонович
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
52009
Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва
МО Никонович
Вісн. Харківського нац.. ун-ту, 125-130, 2014
42014
Аудит операцій з оплати праці
МО Никонович, НС Барабаш
Проблеми і перспективи економіки та управління, 155-160, 2015
32015
Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту
МО Никонович, ВВ Федорів, ЮР Баранюк
Економіка та держава, 43-47, 2016
12016
Аудит операцій з оплати праці
НС Барабаш, МО Никонович
Чернігів: ЧНТУ, 2015
12015
ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
МО Ніконович
У НОМЕРІ, 2014
12014
Алгоритмізація комплексного аналізу діяльності підприємства торгівлі за критеріями якості його менеджменту
МО Никонович, НС Барабаш, АО Міщенко
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
МО Никонович, КО Рудько, ОА Юр’єва, ЄВ Мних
Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи …, 2012
2012
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЛП Кулаковської, ДГ Лук'яненко, ТВ Майорової, ЄВ Мниха, ...
2011
Системний підхід до аудиту
МО Никонович
Регіональні перспективи (укр.), 184-186, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19