Подписаться
Никонович Марина Олексіївна
Никонович Марина Олексіївна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення системи державного фінансового контролю
НС Барабаш, МО Никонович
Фінансовий контроль, 26, 2005
512005
Організація і методика аудиту: навч. посібник
МО Никонович
К.: КНТЕУ 472, 12, 2009
48*2009
Аналіз грошових потоків в системі фінансового менеджменту підприємства
НС Барабаш, МО НИКОНОВИЧ
Business Review, 2006
442006
Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія
ЄВ Мних, МО Никонович, СВ Бардаш
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
412009
Організація і методика аудиту: навч. посіб.
МО Никонович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
292006
Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія
МЄ В., КГ О., БН С., НМ О.
Київський національний торговельно-економічний університет, 2008
21*2008
Аудит: підручник
МО Никонович, КО Редько
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
182014
Податковий аналіз: зміст та особливості розвитку
НС Барабаш, МО Никонович
Культура народов Причерноморья, 2013
112013
ПЛАНОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ОЮ Редько, МО Ніконович
Затверджено до друку Вченою радою Національної академії статистики, обліку …, 0
7*
Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва
МО Никонович
Вісн. Харківського нац.. ун-ту, 125-130, 2014
62014
Необхідність системної стандартизації державного фінансового контролю
МО Никонович
Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні …, 2009
52009
Аудит операцій з оплати праці
МО Никонович, НС Барабаш
Проблеми і перспективи економіки та управління, 155-160, 2015
32015
ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
МО Ніконович
У НОМЕРІ, 2014
22014
Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту
МО Никонович, ВВ Федорів, ЮР Баранюк
Економіка та держава, 43-47, 2016
12016
Аудит операцій з оплати праці
НС Барабаш, МО Никонович
Чернігів: ЧНТУ, 2015
12015
Алгоритмізація комплексного аналізу діяльності підприємства торгівлі за критеріями якості його менеджменту
МО Никонович, НС Барабаш, АО Міщенко
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
МО Никонович, КО Рудько, ОА Юр’єва, ЄВ Мних
Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи …, 2012
2012
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЛП Кулаковської, ДГ Лук'яненко, ТВ Майорової, ЄВ Мниха, ...
2011
Системний підхід до аудиту
МО Никонович
Регіональні перспективи (укр.), 184-186, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19