Марина Володимирівна Ус, Марина Владимировна Ус, Maryna Us
Марина Володимирівна Ус, Марина Владимировна Ус, Maryna Us
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Колізії суб’єктивних цивільних прав
МВ Ус
видавництво "Право", 2014
92014
Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
ОВУ М.В. Ус
Право і суспільство, С. 82–87, 2015
42015
Захист цивільних прав та інтересів, порушених внаслідок протиправних діянь у сфері конкуренції
МВ Ус
Юридичний журнал, С. 22–26, 2006
22006
КОНКУРЕНЦІЯ ВИМОГ ПРИ ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ’Ю (ЖИТТЮ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ COMPETITION OF REQUIREMENTS FOR COMPENSATION …
МВ Ус
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, С. 114–119, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України». Ч. 2 для студентів III курсу денної форми навчання …
ЛМБ уклад.: В.І. Борисова, О.М. Соловйов
1*2014
Поняття та ознаки колізії суб'єктивних цивільних прав
МВ Ус
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / ред. кол …, 2010
12010
Природа конкурентного права, його місце в національній правовій системі
М Ус
видавництво" Право", 2006
12006
Обрання способу захисту крізь призму нового процесуального законодавства
МВ Ус
матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д …, 2018
2018
Проблема правової невизначеності крізь призму конкуренції договірних вимог
УМ В.
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
Система требований, возникающих при наступлении страхового случая вследствие противоправного поведения третьих лиц
УМ В.
Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография, С. 427–434, 2017
2017
Позовна давність: коментар судової практики
ІВ Спасибо-Фатєєвої
2016
Problem of comprehensive definition of the method list of civil protection at the legislative level
U M. V.
Zbornik príspevkov z Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a …, 2016
2016
System of claims arising from the insured event occurs due to the unlawful behaviour of third parties
U M. V.
Journal of International Business Studies, P. 1614–1622, 2016
2016
The legal nature of the rights to results of intellectual activity
U M. V.
Philosophy of Science 83 (№ 5 (2)), P. 1506–1514, 2016
2016
The system of methods of protection of civil rights and interests: the problem definition
M Us
Massachusetts Review of Science and Technologies, P. 474–480, 2016
2016
The concept and structure of subjective civil right
M Us
Australian Journal of Education and Science, P. 327–333, 2016
2016
Юридична природа права на захист цивільних прав та інтересів
МВ Ус
Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv …, 2016
2016
Пред’явлення договірних і деліктних вимог при порушенні зобов’язань за договором тілоохоронництва
МВ Ус
Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. наук.-прак. конф …, 2016
2016
Коллизии субъективных гражданских прав при наследовании
МВ Ус
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, С. 563–574, 2016
2016
Пред’явлення вимоги до поручителя за ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України
МВ Ус
Юридична Україна, С. 76–82, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20