Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
к.пед.н. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры
АА Проценко
Веснік адукацыі, 18-25, 2017
142017
Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ВС Ушаков, АА Проценко
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2014
11*2014
Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
АА Проценко
Центральноукраїнський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2019
92019
Професiйна пiдготовка майбутнiх вчителiв фiзичного виховання у вищих навчальних закладах
ВС Ушаков, АА Проценко
62014
Педагогічні умови оцінювання психічного стану студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання
АА Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
52011
Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей
АА Проценко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (LXXVI), 121-125, 2017
42017
Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
АШ Абдураман, МВ Купрєєнко, ОВ Непша, АА Проценко, ВС Ушаков
Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф …, 2015
42015
Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури
А Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
32017
Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури
АА Проценко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Розвиток техніко-тактичних дій юних футболістів засобами фітнесу
АА Проценко
Актуальные научные исследования в современном мире 2 (3 (47)), 148-152, 2019
22019
Формування професiйної компетентностi майбутнiх учителiв фiзичної культури у процесi педагогiчної практики: автореф. Дис… канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорiя i методика …
АА Проценко
22018
Виробнича практика як складова підготовки майбутніх учителів
АА Проценко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
22016
Професійна діяльність учителя фізичної культури
АА Проценко, ІВ Ребар
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах …, 2019
12019
Основні положення підготовки юних футболістів на початковому етапі підготовки
А Проценко, П Данченко
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
12019
Педагогічна практика-як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
О Котова, А Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах
ОВ Непша, ВС Ушаков, АА Проценко, МВ Купрєєнко
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
12015
Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях
ВВ Иваненко, АП Суханова, АА Проценко
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2012
12012
Актуальність та перспективи розвитку фітнес-боксу в сучасних умовах функціонування системи оздоровчого фітнесу
РО Рибачок, АА Проценко, ГП Суханова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Relevance and prospects for the development of fitness boxing in the modern conditions of the functioning of the health-improving fitness system
РО Рибачок, АА Проценко, ГП Суханова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Структура професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури
АА Проценко, ГО Москальова
Отвітній портал" Всеосвіта", 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20