Підписатись
Матковська Світлана Іванівна, Matkovska Svitlana (ORCID: 0000-0002-8019-5498)
Матковська Світлана Іванівна, Matkovska Svitlana (ORCID: 0000-0002-8019-5498)
Поліський національний університет, факультет лісового господарства та екології, кафедра
Підтверджена електронна адреса в polissiauniver.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Trophic characteristics of (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) in toxic environment
T Pinkina, A Zymaroieva, S Matkovska, M Svitelskyi, O Ishchuk, ...
Ekológia (Bratislava) 38 (3), 292-300, 2019
102019
Екологічна роль омолоджувального обрізування дерев роду Tilia L. у вуличних насадженнях Житомира
НО Олексійченко, СІ Матковська
Науковий вісник НЛТУ України 25 (9), 14-18, 2015
72015
Екологія міських систем
ОМ Климчик, АП Багмет, ЄМ Данкевич, СІ Матковська
Навчальний посібник. Частина 1, 2016
62016
Extension of the forming process in the selection of winter common wheat for productivity and quality by using the gene pool of related wheat species within the framework of …
V Moskalets, O Knyazyuk, N Bordiug, O Ishchuk, S Matkovska
Поліський національний університет, 2023
42023
Acclimatization of fish to the higher calcium levels in the water environment
N Grynevych, M Svitelskyi, V Solomatina, O Ishchuk, S Matkovska, ...
Association HACCP Consulting, 2022
42022
Екологічна роль представників роду Acer L. у зелених насадженнях міста Житомир
СІ Матковська, ММ Світельський, ОВ Іщук, ТВ Пінкіна, МІ Федючка, ...
Науковий вісник НЛТУ України, 70-73, 2019
42019
Екологічна роль глибокої омолоджувальної обрізки представників роду Populus в зелених насадженнях міста Житомир
СІ Матковська, СИ Матковская, ММ Світельський, НМ Свительский, ...
Національний лісотехнічний університет України, 2018
32018
Influence of various phosphoric concentrations on tissue and intracellular metabolism of Cyprinus Carpio L. in aquatic habitat
N Grynevych, M Svitelskyi, O Khomiak, O Ishchuk, S Matkovska
Поліський національний університет, 2023
22023
The influence of lichens to 137Cs migration in pine forest conditions of Polissya Nature Reserve
OV Belska, SI Matkovska
Науковий вісник НЛТУ України 27 (1), 112-115, 2017
22017
Інтродукційні дослідження собачої кропиви п’ятилопатевої (Leonurus quinquelobatus Gilib.) в умовах Полісся України
ММ Світельський, ОВ Іщук, МІ Федючка, ТВ Пінкіна, СІ Матковська
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4 (80), 2017
22017
Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира
СІ Матковська
Науковий вісник НЛТУ України 25 (2), 115-119, 2015
22015
Progeny testing of Pinus sylvestris L. of seed orchard in different environmental conditions
O Mazhula, Y Fuchylo, Y Hayda, M Kharytonov, S Matkovska
Ecological Questions 33 (1), 25-32, 2022
12022
Еколого-біологічні особливості лопуха великого Arctium lappa L. та котячої м'яти справжньої Nepeta cataria L. в умовах Полісся України
ММ Світельський, ОВ Іщук, СІ Матковська, ФМ Ілліч, ТВ Пінкіна
Науковий вісник НЛТУ України 28 (3), 83-87, 2018
12018
ЗМІни ПОгОднО-КЛІМаТичних УМОВ Та гІдрОЛОгІчнОгО режиМУ яК ЗагрОЗа фУнКцІОнУВання еКОСиСТеМ ПОЛІСьКОгО ПрирОднОгО ЗаПОВІдниКа
О Бєльська, ВТЛ Костянтинович, С Матковська, ІЛП Павлович
Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні, 13, 0
1
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ РАКОПОДІБНИХ
ОВ Іщук, ММ Світельський, СІ Матковська, МВ Слюсар, ІІ Ковальчук
Український журнал природничих наук, 18-24, 2024
2024
Продовольча безпека та роль рибного господарства у її забезпеченні в умовах воєнного стану
ОВ Іщук, ММ Світельський, СІ Матковська, НМ Мосієнко
Миколаївський національний аграрний університет, 2023
2023
Сучасні технології вирощування тилапії (Tilapia) в установках замкнутого водопостачання
СІ Матковська
Поліський національний університет, 2023
2023
Analysis of the spatio-temporal trend of sugar beet yield in Polissya and forest steppe ecoregions within Ukraine
A Zymaroieva, T Fedoniuk, S Matkovska, A Pinkin, T Melnychuk
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1049 (1), 012073, 2022
2022
Екологічна оцінка застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту за вирощування сіянців сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS L.)
ОМ Нагорнюк, СІ Матковська, БВ Матвійчук, ОВ Іщук, ММ Світельський
Ukrainian Journal of Ecology, 128-136, 2022
2022
Spatial analysis of the impact of main agrochemical characteristics of the soil on grain crops yield in the Volyn region
MMP BV Matviichuk, NH Matviichuk, SI Matkovska
Ukrainian Journal of Ecology 11 (7), 110-115 11 (7), 110-115, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20