Подписаться
Mariya Shygun
Mariya Shygun
Doctor of Science in Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ФФ Бутинець, СМ Лайчук, ОВ Олійник, ММ Шигун
Житомир: Рута 528, 358, 2006
3102006
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2642002
Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія
ММ Шигун
Монографія /М.М. Шигун – Житомир: ЖДТУ, 632 с., 2009
952009
Аудит і ревізія підприємницької діяльності
БФ Ф., УБ Ф., ВН Г., ПН І., ШМ М.
Навчальний посібник. Житомир: ПП "Рута", 2001
74*2001
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
БФ Ф., ШМ М.
Навчальний посібник. Житомир: ЖДТУ, 2004
68*2004
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ДТВ Шигун М.М.
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2011
402011
Проблемы классификации систем бухгалтерского учета
ММ Шигун
Международный бухгалтерский учет. Научно-практический и теоретический журнал …, 2011
362011
Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку
ММ Шигун
Шигун ММ—Житомир, 2010
352010
Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації
ШМ М., ІВ О.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
33*2008
Субъекты внутреннего контроля в системе экономической безопасности предприятия
ММ Шигун
Международный бухгалтерский учет. Научно-практический и теоретический журнал …, 2014
322014
Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 30-35, 2009
282009
Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум
ЧЛВ Шигун М.М.
Житомир: ЖІТІ, 2001
27*2001
Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
222009
Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку
ШМ М.
Часопис економічних реформ/ Науково-виробничий журнал, С. 134-139, 2013
16*2013
Моделювання як метод наукових досліджень та інші методи пізнання дійсності
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2007
162007
Фактори впливу на процеси організації бухгалтерського обліку
ШМ М.
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні …, 2010
15*2010
Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту
ММ Шигун
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 199-203, 2009
142009
Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства
ШМ М.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка"., С. 159-162, 2014
13*2014
Органiзацiя бухгалтерського облiку
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
122005
Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20