Подписаться
Варяниченко Олена Володимирівна, Варяниченко О.В., Olena Varianychenko, O.V. Varianychenko
Варяниченко Олена Володимирівна, Варяниченко О.В., Olena Varianychenko, O.V. Varianychenko
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Dnipro University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб.
ІІ Павленко, ОВ Варяниченко, НА Навроцька
К.: Центр учбової літератури 256, 2012
342012
Формування інноваційних кластерів в Україні як інструмент розвитку та конкурентоздатності
ОВ Варяниченко
Науковий вісник НГУ, 118-121, 2011
282011
Міжнародна торгівля та інвестиції
ІІ Павленко, ОВ Варяниченко
навч. посіб./ІІ Павленко, ОВ Варяниченко, НА Навроцька.–К.: Центр уч. літератури, 2012
162012
Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем
ОВ Варяниченко, ГВ Карасьова
Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009
82009
Принципи використання кластерного аналізу для оцінки ефективності роботи збиткових шахт
ОВ Варяниченко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць-Вип 206, 303-309, 2015
72015
Управління конкурентостійкістю підприємства чорної металургії через інноваційно-інвестиційний механізм
ВЯ Швець, ОВ Варяниченко, ОГ Єсаулова
Економіка і регіон, 97-101, 2012
52012
Економічні аспекти збереження збиткових шахт, де добувається вугілля дефіцитних марок
ВІ Саллі, ОВ Варяниченко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 20-26, 2005
52005
Впровадження ощадливого виробництва на підприємствах України
ВЛ Загорудько, ОВ Варяниченко, ПВ Єгорова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 92-96, 2017
42017
Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект
МІ Ivanova, HV Varyanichenko
Economics and Law, 83-87, 2016
42016
Переваги та ризики євроінтеграції України
МІ Іванова, ОВ Варяниченко
Молодий вчений, 91-94, 2015
32015
Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт
ОВ Варяниченко, ВВ Ільїнський
Економічний вісник Національного гірничого університету, 56-63, 2007
32007
Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт
ОВ Варяниченко, ВВ Ільїнський
Економічний вісник Національного гірничого університету, 56-63, 2007
32007
Оценка результатов деятельности угольных шахт по данным кластерного анализа
ЕВ Варяниченко
Економіка: Проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.-Вип 207, 675-682, 0
2
PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL-INVESTMENT PROJECTION OF A BALANCED SCORECARD IN VALUE-BASED ENTERPRISES OF MINING-METALLURGICAL COMPLEX
С Фаізова, М Іванова, С Саннікова, О Варяниченко
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (36), 68-75, 2021
2021
ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
М Іванова, В Швець, О Варяниченко
Економіка та суспільство, 2020
2020
Процесс формирования конкурентной внешнеэкономической стратегии металлургического предприятия
МИ Иванова, ЕВ Варяниченко, ПВ Егорова
Бизнес информ, 35-45, 2020
2020
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОї ЗОВНіШНЬОЕКОНОМіЧНОї СТРАТЕГії МЕТАЛУРГіЙНОГО ПіДПРИєМСТВА
МІ Іванова, ОВ Варяниченко, ПВ Єгорова
Бизнес Информ, 2020
2020
Процес формування конкурентної зовнішньоекономічної стратегії металургійного підприємства
ЄПВ Іванова М. І., Варяниченко О. В.
Бізнес Інформ, 35-45, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ
М Іванова, В Швець, О Варяниченко
Економічний дискурс, 49-57, 2019
2019
SWOT-аналіз у розробці стратегії на прикладі ПАТ "Інтерпайп НТЗ"
ЄПВ Варяниченко Олена Володимирівна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 164-172, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20