Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Завідувач кафедри, д.пед.н, професор, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Current state of tools and methods of control of deformations and mechanical stresses of complex technical systems
L Kuzmych, OV Kobylianskyi, M Duk
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
212018
Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2008
202008
Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2012
182012
Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh:[monohrafiia]
OV Kobylianskyi
Kobylianskyi OV–Vinnytsia: VNTU, 2012
182012
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
122014
Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
О Кобилянський
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
92013
Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський
Освіта Донбасу.№ 5: 34-42., 2009
92009
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, S Dembitska
Naukovi zapysky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 61-65, 2014
82014
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія: монографія
КІМ Кобилянський О.В., Дембіцька С. В.
Вінниця : ВНТУ, 2014
82014
Pedahohichni umovy vykorystannia internettekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, SV Dembitska
Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v …, 2014
72014
Безпека життєдіяльності: навч. посібник
ОВ Кобилянський
Вінниця: ВНТУ, 2014
62014
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
62014
Kompetentnisnyi pidkhid do vyvchennia dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Competency approach to the study of the disciplines of the …
OV Kobylianskyi
Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi …, 2013
62013
Основи охорони праці: навчальний посібник
ОВ Кобилянський, МС Лемешев, ОВ Березюк
Вінниця: ВНТУ, 2010
62010
Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування
ОВ Кобилянсбкии
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
62010
Mizhpredmetni zviazky ta osoblyvosti vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti bakalavram ekonomichnoho spriamuvannia
OV Kobylianskyi
Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu 6, 114-120, 2009
52009
Охорона праці в робітничій професії
ОВ Кобилянський, ВВ Присяжнюк, ВВ Богачук
ВНТУ, 2008
52008
Охорона праці
ОВ Ігнащук, ВІ Кириченко, ОВ Кобилянський
Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005
52005
Диагностика повреждения изоляции распределительных сетей выше 1000 В с изолированной нейтралью
КАВ Кутин В.М.
Промышленная энергетика 7, 11-14, 1984
51984
Biometric hand tremor identification on graphics tablet
KG Selivanova, OG Avrunin, OV Kobylianskyi, MI Palamarchuk, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20