Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Завідувач кафедри, д.пед.н, професор, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Current state of tools and methods of control of deformations and mechanical stresses of complex technical systems
L Kuzmych, OV Kobylianskyi, M Duk
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
232018
Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2012
232012
Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2008
202008
Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh:[monohrafiia]
OV Kobylianskyi
Kobylianskyi OV–Vinnytsia: VNTU, 2012
182012
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія: монографія
КІМ Кобилянський О.В., Дембіцька С. В.
Вінниця : ВНТУ, 2014
122014
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
112014
Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
О Кобилянський
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
112013
Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський
Освіта Донбасу.№ 5: 34-42., 2009
112009
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
O Kobylianskyi, S Dembitska
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V …, 2014
92014
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
92014
Pedahohichni umovy vykorystannia internettekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, SV Dembitska
Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v …, 2014
82014
Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
72014
Kompetentnisnyi pidkhid do vyvchennia dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Competency approach to the study of the disciplines of the …
OV Kobylianskyi
Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi …, 2013
72013
Основи охорони праці: навчальний посібник
ОВ Кобилянський, МС Лемешев, ОВ Березюк
Вінниця: ВНТУ, 2010
72010
Безпека життєдіяльності: навч. посібник
ОВ Кобилянський
Вінниця: ВНТУ, 2014
62014
Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування
ОВ Кобилянсбкии
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
62010
Mizhpredmetni zviazky ta osoblyvosti vykladannia bezpeky zhyttiediialnosti bakalavram ekonomichnoho spriamuvannia
OV Kobylianskyi
Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu 6, 114-120, 2009
62009
Охорона праці в робітничій професії
ОВ Кобилянський, ВВ Присяжнюк, ВВ Богачук
ВНТУ, 2008
52008
Охорона праці
ОВ Ігнащук, ВІ Кириченко, ОВ Кобилянський
Вінниця: УОЗ ВОДА, 2005
52005
Охорона праці при експлуатації електроустановок. Навчальний посібник
ОВ Кобилянський
Вінниця: ВДТУ, 2002
52002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20