Мар'ян Іванович Долішній
Мар'ян Іванович Долішній
академік НАН України, д.е.н., професор, ІРД НАН України
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
5822006
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
5822006
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
1042001
Про рівномірність економічного розвитку регіонів України
М Долішній, ЯО Побурко, ВІ Карпов
Регіональна економіка, 7-17, 2002
752002
Моделі державного регулювання в ринковій економіці
М Долішній, М Козоріз
Економіка України, 13-22, 1999
751999
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
742012
Регiональна полiтика на рубежi ХХ-ХХI столiть: новi прiоритети
МI Долiшнiй
Киiв: Наукова думка, 2006
712006
Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика
МІ Долішній, СМ Злупко
К.: Наукова думка, 1994
681994
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
582003
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
582003
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній, ПЮ Бєлєнький, ВЯ Бідак
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
502001
Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика)
МІ Долішній, СМ Злупко, ТС Злупко, ТБ Токарський
Львів: ІРД НАН України, 1997
471997
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/Проблеми сталого розвитку України
МІ Долішній, ВС Кравців
Київ:„БМТ, 69-80, 1998
461998
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
452007
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
451993
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
451993
Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах
М Долішній
Регіональна економіка, 16-32, 2004
432004
Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні
МІ Долішній
Регіональна економіка, 7-18, 1999
421999
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
412002
Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів
МІ Долішній
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія.–Х.: ІНЖЕК, 9-31, 2006
402006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20