Подписаться
Dmyrto Bohatyrov
Dmyrto Bohatyrov
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві National technical support of modern processes in plant growing
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МІ Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
212014
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
82015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
КНТУ, 2013
82013
Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна
ОВ Нестеренко, ОМ Васильковський, СМ Лещенко, ДІ Петренко, ...
КНТУ, 2012
72012
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
КНТУ, 2012
72012
Vitchyzniane tekhnichne zabezpechennia suchasnykh protsesiv u roslynnytstvi [Domestic technical support of modern processes in plant growing] Tekhnika i tekhnolohii APK
VM Salo, DV Bohatyrov, SM Leshchenko, MI Savytskyi
Tekhnika i tekhnolohii APK–Machinery and technologies of AIC, 10 (61), 16-19, 2014
52014
INFLUENCE OF EQUAL-AREA PROJECTION OF THE CYLINDER DRUM’S CROSS-SECTION HEIGHT ON THE DESCRIPTION ACCURACY OF ITS OVERCOMING THE AIR RESISTANCE FORCE
DV Bohatyrov, VM Salo, ОА Kyslun, IO Skrynnik, RV Kisilov
INMATEH - Agricultural Engineering 52 (no.2), 7-12, 2017
32017
Вiтчизняне технiчне забезпечення сучасних процесiв у рослинництвi
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МI Савицький
Технiка i технологiї АПК. Науково-виробничий журнал, 16, 2014
32014
Експериментальні дослідження впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на показники її роботи
ДВ Богатирьов, ММ Петренко, ІО Скриннік, СМ О.
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2006
3*2006
Експериментальні дослідження пневмоімпульсної сепарації за густиною
ДВ Богатирьов, ММ Петренко
Вісник ТДТУ, 23-34, 2005
2*2005
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОІМПУЛЬСНОЇ МАШИНИ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ НАСІННЯ ЗА ГУСТИНОЮ: дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05. 11.«Машини і засоби механізації …
Д Богатирьов, D Bohatyrov, Д Богатырев
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 …, 2005
22005
Теоретичні дослідження пневмоімпульсної сепарації за густиною
ММ Петренко, ДВ Богатирьов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2002
2*2002
Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ІФ Василенко, ДВ Богатирьов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2019
12019
Сільськогосподарські машини вітчизняного виробництва для реалізації систем ґрунтозахисних та енергоощадних технологій
ВМ Сало, СМ Лещенко, ДВ Богатирьов, СН Лещенко, ДВ Богатырев
ЦНТУ, 2017
12017
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВИСОТИ ПЕРЕТИНУ БАРАБАНА З ПАРНОЮ КІЛЬКІСТЮ НОЖІВ
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ОА Кислун
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD SCIENCE 1 (8), 5-9, 2016
12016
Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив Machines for soil cultivation and fertilizer
ВМ Сало, СМ Лещенко, ПГ Лузан, ЮВ Мачок, ДВ Богатирьов
Мачулін, 2016
12016
Наукові основи сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
12013
Теоретическое обоснование качественных показателей процесса пневмосепарации для многоуровневого введения зерна
А Нестеренко, С Лещенко, Д Петренко, Д Богатырёв, О Кислун
Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów, 2013
12013
Визначення впливу основних параметрів при експериментальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, МО Федотова (Скриннік), ДВ Богатирьов, ВВ Яцун, Д ВВ
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2012
12012
Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб
ІО Скриннік, МО Федотова, ММ Петренко, ОА Кислун, ДВ Богатирьов
КНТУ, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20