Подписаться
Павло Шарандак/ Pavlo Sharandak
Павло Шарандак/ Pavlo Sharandak
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Determining the efficiency of cleaning a milk line made from different materials from contaminants
PS Andriy Paliy, Elchyn Aliiev, Anatoliy Paliy, Oleksandr Nechyporenko ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 76-85, 2021
12*2021
THE STATE OF PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN PROSTATE GLAND OF RATS WITH CRYOTRAUMA AND ITS CORRECTION WITH DRUGS OF NATURAL ORIGIN.
N Brechka, V Bondarenko, D Morozenko, N Grushanska, P Sharandak, ...
Georgian medical news, 91-95, 2019
122019
Pharmacological studies of the veterinary medicinal product “Dibutalastin Ointment”
OA Katsaraba, RM Sachuk, BV Gutyj, TA Velesyk, ML Radzykhovskyi, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 5 (2), 43-48, 2022
82022
Етіологічна структура лептоспірозу свиней у господарствах України
ШПВ Куликова В.В., Пискун А.В., Уховський В.В.
Ветеринарна біотех-нологія., 128-133, 2016
42016
Стан білкового обміну у вівцематок за різного ступеня забруднення навколишнього середовища
ПВ Шарандак
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–Біла Церква, 130-133, 2011
42011
Внутрішні хвороби висо-копродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профіліктика): Методичні рекомендації
Ш В.І., Левченко, І.П. Конд-рахін, В.В. Сахнюк, В.М. Горжеєв, В.В. Влізло ...
42007
Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець у Луганській області
ПВ Шарандак, ВІ Левченко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 266, 2014
32014
Інформативність креатинкінази і лактатдегідрогенази для діагностики субклінічного перебігу міокардіодистрофії у високопродуктивних корів
ПВ Шарандак, ВІ Левченко, ВВ Шарандак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
32010
Інформативність ензимодіагностики для оцінки функціонального стану серця у високопродуктивних корів
Ш В.В., Сахнюк, П.В.
Науковий вісник Львівської національної академіії вет. мед. ім. С.З …, 2005
3*2005
Морфологічний стан крові вівцематок у різних регіонах Луганської області
ПВ Шарандак
Наук. пр. ПФ НУБіПУ «КАТУ».–«Ветеринарні науки». Вип 133, 223-230, 2011
2*2011
Визначення оптимльних доз і кратності введення КАФІ та дослідження його впливу на продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби
ПВ Шарандак, В.І., Малина, В.В., Шарандак
Збірник наукових праць Луганського НАУ, серія “Ветеринарні науки”, 110-113, 2002
2*2002
Prevention of bronchopneumonia by the aerosol method and its influence on calf production indicators
P Sharandak, M Drobot, N Druz
ScienceRise: Biological Science, 18-23, 2022
12022
Гепатоостеодистрофічний синдром у вівцематок Сходу України
ЛВІ Шарандак П.В.
Вісник аграрної науки, 35-39, 2017
12017
Вплив мінеролу та Е-селену на функціональний стан нирок та печінки вівцематок Луганської області
ПВ Шарандак
Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки, 318-322, 2013
12013
Функціональний стан внутрішніх органів корів за порушення відтворної функції
ПВ Шарандак, ЛО Шпилева, ВС Кот, ВІ Шарандак, ОП Тимошенко, ...
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету …, 2013
12013
Вміст Кадмію в грунтах Луганської області
ПВ Шарандак
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепара-тів …, 2012
12012
Стан фосфорно-кальцієвого обміну в кітних вівцематок різних районів Луганської області
ПВ Шарандак
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2012
12012
Концентрація креатиніну та сечовини в сироватці крові кітних вівцематок у залежності від вмісту у ґрунтах кадмію
ПВ Шарандак
Науковий вісник НУБіП України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека …, 2011
12011
Вікові особливості обміну кальцію та фосфору в жуйних (огляд)
ПВ Шарандак
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту.–Луганськ, 131-134, 2011
12011
Показники білкового обміну у вівцематок при гепатодистрофії в умовах Луганської області
ПВ Шарандак
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 178, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20