Подписаться
Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"
Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи охорони праці
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2007
85*2007
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
ОО Андрєєв, КЛ Бугайчук, НО Каліненко, ОГ Колгатін, ВМ Кухаренко, ...
КП" Міськдрук", 2013
592013
Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник/За ред
ВМ Кухаренко, НГ Сиротенко, ГС Молодих, НЄ Твердохлєбова
ВЮ Бикова, ВМ Кухаренка–К.: Міленіум, 2005
502005
Сучасний стан державного управління фізичною культурою й спортом в Україні та Європі
ОО Кузьменко
Держава та регіони. Серія: Державне управління 3, 36-41, 2011
482011
Небезпечні виробничі ризики та надійність
ВВ Березуцький, МІ Адаменко
ФОП Панов АМ, 2016
392016
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Монография.
ВВ Березуцкий
https://orcid.org/0000-0002-7318-1039 1, 170, 1999
331999
Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні
ЄО Михайлова, ГМ Панчева, ГМ Резніченко
232019
Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок: монографія
СО Вамболь, ОП Строков, ВВ Вамболь, ОМ Кондратенко
Національний університет цивільного захисту України, Стиль-Издат (ФОП Бровін ОВ), 2015
192015
Ризик орієнтований підхід в охороні праці
ВВ Березуцький
LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2019
182019
Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Baltija Publishing, Germany, 2019
182019
Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами
ОВ Шестопалов, ГЮ Бахарєва, ОО Мамедова, НЄ Твердохлєбова, ...
НТУ" ХПІ", 2015
172015
Процеси та апарати біологічної очистки та дезодорації газоповітряних викидів
ЛВ Кричковська, ОВ Шестопалов, ГЮ Бахарєва, КВ Слісь
НТУ" ХПІ", 2013
172013
Стендові випробування автотракторного дизеля 2Ч10, 5/12 за стандартизованими циклами для визначення ефективності роботи ФТЧ
СО Вамболь, ОП Строков, ОМ Кондратенко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць …, 2014
152014
Влияние жидких отвердителей с разными добавками на свойства жидкостекольных смесей
ОИ Пономаренко, НС Евтушенко, ТВ Берлизева
Литейное производство, 22-24, 2011
152011
Исследование свойств регенерируемых смесей на основе ОФОС
НС Евтушенко, ОИ Шинский, ОИ Пономаренко
Компрессорное и энергетическое машиностроение, 48-51, 2013
142013
Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці»
ВВ Березуцький
X.: Форт, 2011
132011
Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 2
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ВВ Вамболь, ОМ Кондратенко
122015
Математична модель ефективності роботи фільтра твердих частинок дизеля
ОМ Кондратенко, СО Вамболь, ОП Строков, АМ Авраменко
Національний гірничий університет, 2015
122015
Щодо важливості питань з охорони праці на підприємстві
НС Євтушенко, НЄ Твердохлєбова
ФОП Панов АМ, 2020
112020
Анализ эколого-правовой базы комплексной утилизации отходов полимеров
СИ Бухкало, НН Зипунников, ОИ Ольховская, НЕ Твердохлебова, ...
НТУ" ХПИ", 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20