Валерий Орлов
Валерий Орлов
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка 263, 12, 2003
1542003
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка 262 (1), 2003
1112003
Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін
ВФ Орлов
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 35-40, 2004
422004
Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних досліджень
ВФ Орлов
Педагогіка і психологія, 46, 2005
392005
Электрохимическое формообразование
ВФ Орлов, БИ Чугунов
Машиностроение, 1990
241990
Мистецтво і педагогічні технології
ВФ Орлов
Мистецтво та освіта, 11-12, 2001
212001
Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
АІ Кухначева
НТУ" ХПІ", 2012
20*2012
Професійне становлення фахівця (з досвіду теоретико-методичних досліджень)
ВФ Орлов
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали ІІ …, 2003
102003
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
82014
Педагогічні інновації в галузі мистецької освіти
ВФ Орлов
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: Збірник наукових праць/ВМ …, 2007
82007
Педагогічні технології рефлексивної дії у професійному становленні особистості
ВФ Орлов
Проблеми педагогічних технологій. Збірн. наукових праць.–Луцьк, 88-92, 2000
82000
Методологічні проблеми художньо-педагогічної освіти
ВФ Орлов
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. праць, 108-128, 2008
72008
Професiйне становлення майбутнiх вчителiв мистецьких дисциплiн: теорiя i технологiя:/.
ВФ Орлов
72003
Кiнематичнi особливостi геодеформацiйних процесiв територiї порту Южний
ЕА Черкез, ОЕ Чуйко, ВФ Орлов
62006
Методологічні засади професійного становлення фахівця
ВФ Орлов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць/За …, 2001
62001
До проблеми теорії та методології художньо-педагогічної освіти
ВФ Орлов
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи.–К.: Віпол, 121-127, 2000
62000
Кар’єрні орієнтації суб’єктів сучасної професійної школи
В Орлов
Професійна педагогіка, 15-21, 2017
52017
Проблеми проектування професійної кар'єри майбутніх фахівців із дизайну
ВФ Орлов, ОО Фурса
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 5-16, 2015
52015
Виховний процес і проблеми індивідуалізації в системі професійно-технічної освіти
ВФ Орлов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2013
52013
Професійне становлення вчителя як умова розвитку педагогічної майстерності
ВФ Орлов
Вісник Глухів. ДПУ ім. О. Довженка.–Глухів: РВВ ГДПУ, 3-7, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20