Nataliia Savytska, Наталия Савицкая, Н.Л. Савицька https://orcid.org/0000-0001-6569-6772
Nataliia Savytska, Наталия Савицкая, Н.Л. Савицька https://orcid.org/0000-0001-6569-6772
Харьковский государственный университет питания и торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект
СН Л.
Бізнес Інформ, С. 236-241, 2014
16*2014
Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С
СН Леонідівна
Маркетинг і цифрові технології 1 (1), 20-33, 2017
152017
BEHAVIORAL MODELS FOR ENSURING THE SECURITY OF FUNCTIONING AND ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE.
N Savytska, H Chmil, O Hrabylnikova, O Pushkina, M Vakulich
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
122019
Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів
НЛ Савицкая, ОФ Афанасьева
Проблеми економіки, 172-178, 2015
122015
Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера сучасної глобальної економіки
ПКВ Савицька Н.Л.
Ефективна економіка, 2014
10*2014
Strategic guidelines for the improvement of logistic activities of trade enterprises
TV Shtal, AI Uvarova, NV Proskurnina, NL Savytska
52020
Ринок послуг вищої освіти в контексті теорії меріторних благ
НГУ Савицька Н.Л.
Проблеми економіки, 2016
52016
Особисте споживання в системі суспільного відтворення: роль і тенденції
НЛ Савицька
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 19, 2010
52010
Торговельне підприємництво. Навчально-методичний посібник
АВ Красноусов, ІЮ Мелушова, КС Олініченко, НЛ Савицька
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2017
42017
Маркетингова політика підприємств на вітчизняному ринку м’яса та м’ясопродуктів
АОП Савицька Н.Л.
видавництво Іванченка І.С., 2017
42017
Проблеми гармонізації професійних та освітніх стандартів вищої освіти під час підготовки фахівців з маркетингу
СН Л.
Маркетинг в Україні, 2016
4*2016
Рекламний менеджмент. Навч. посібник
НЛ Савицька, ГА Синицина, КС Олініченко
Харків: Видавництво Іванченко ІС, 2015
42015
Основні тенденції суб’єктності в умовах становлення економіки знань
НЛ САВИцьКА
Про блеми економіки, 20-23, 2012
42012
Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram
ПКВ Савицька Н.Л.
Бізнес Інформ, 419-424, 2016
32016
Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації
ТВ Шталь, НЛ Савицька, ЮБ Доброскок, НЛ Савицкая
«Лідер», 2015
32015
Чинники гальмування економіки знань в Україні: суб’єктний підхід
НЛ Савицька
Харків: ХДУХТ, 2012
32012
До питання методології дослідження людини як суб’єкта сучасного господарського розвитку
НЛ Савицька, НЛ Савицкая
Проблеми економіки, 164-168, 2012
32012
Маркетингове тестування концепцій нового продукту (напівфабрикату сиру кисломолочного)
КАВ Савицька Н.Л., Афанасьєва О.П.
Бізнес Інформ, 2016
2*2016
Концептуальні засади контролю маркетингової діяльності в системі адаптаційного управління підприємством
ММВ Савицька Н.Л., Жегус О.В.
Економічний простір: Збірник наукових праць, 149-160, 2015
22015
Актуалізація облікового процесу: вплив технологій та інтелекту
ТВ Бочуля, НЛ Савицька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20