Юрій Ганжуров / Юрий Ганжуров
Юрій Ганжуров / Юрий Ганжуров
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації
Ю Ганжуров
Політичний менеджмент, 50-62, 2005
252005
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібн.
ЮСГ ФМ Рудич, РВ Балабан
К.: Либідь, 2008
232008
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров, ОП Дергачов, ГІ Зеленько
К.: Парламентське вид-во, 2006
232006
Парламент України в політичній комунікації
ЮС Ганжуров
Україна, 2007
202007
Політична комунікація: проблеми структуризації
Ю Ганжуров
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
92004
Парламентський дискурс в публічних комунікаціях
Ю Ганжуров
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
82005
Полiтична система та iнститути громадянського суспiльства в сучаснiй Українi: навч. посiб. та iн
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров
К.: Либiдь, 2008
62008
Парламент України в політичній комунікації: політологічний аналіз: автореферат дис.... д-ра політ. наук: 23.00. 02/Ганжуров Юрій Семенович
ЮС Ганжуров
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. ІФ Кураса, 2007
62007
Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти
Ю Ганжуров
Політичний менеджмент.–Спеціальний випуск, 191-206, 2006
62006
Політична комунікація. Лоза і корінь діалогової моделі
Ю Ганжуров
Віче, 2004
62004
Чорно-біла" відлига" у дзеркалі преси (газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр.)
ЮС Ганжуров
Ю. Ганжуров, 1999
61999
Політична реклама чи політична пропаганда?
Ю Ганжуров
Віче, 2004
52004
Представницька демократія чи пряме народовладдя: критерії оцінки
Ю Ганжуров
Політичний менеджмент, 13-18, 2011
42011
Особливості структуризації українського парламенту
ЮС Ганжуров
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
32010
Законотворча діяльність як комунікативний процес
Ю Ганжуров
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
32005
Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси
Ю Ганжуров
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
32004
Кількісні методи в історичному досліджуванні: досвід і деякі питання методики
Ю Ганжуров
УІЖ, 1994
3*1994
Преса України другої половини 50-х–початку 60-х pp. як об'єкт кліометричних досліджень у сучасному джерелознавстві
ЮС Ганжуров
Український історичний журнал, 39-48, 1991
31991
Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу
Ю Ганжуров
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
22017
Політична воля та почуття права в контексті законотворення
ЮС Ганжуров
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20