Подписаться
Федорова Юлія Володимирівна
Федорова Юлія Володимирівна
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади
ЮВ Федорова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 123-126, 2016
242016
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі
Федорова
Мукачівський державний університет. Економіка та суспільство, 2018
122018
Дослідження прояву синергетики в діяльності учасників промислово-фінансових груп
ЮВ Федорова
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
92008
Аналіз підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс]
ЮВ Федорова, ОС Тхор, ГВ Даниленко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2010_11_2 …, 2011
82011
Емоційний інтелект у бізнесі: інструменти та методи розвитку
ЮВ Федорова
Адаптивне управління: теорія і практика 6, 12, 2019
32019
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
МВ Федорова Ю., Бабенко К., Малихіна Я., Ярмош О.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 501-509, 2019
32019
Інноваційно-інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства у складі промислово-фінансової групи
ЮВ Федорова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 153-156, 2014
32014
Дослідження складових синергетичного ефекту взаємодії учасників промислово-фінансової групи
ЮВ Федорова
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010
32010
Емоційний капітал менеджера як джерело доходів підприємства
ЮВ Федорова
Університет митної справи та фінансів, 2020
12020
"ЛОВУШКИ НЕДОРАЗВИТОСТИ" НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
КАП Федорова Ю.В., Косенко А.В.
Вісник НТУ "ХПІ", 155-158, 2015
12015
Емоційний інтелект як загальний ресурс саморегуляції особистості–дизайн нового тесту «Емоційний інтелект у бізнесі»
О Луценко, Ю Федорова, В Цокота
2021
Коучинг як ефективний інструмент управління проєктними командами
Ю Федорова, Л Бантуш, Н Удовікова
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 9 (18), 2020
2020
Дослідження мотивації персоналу господарських суб'єктів
Ю Федорова, О Колесніченко, Н Малюта
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 8 (16), 2020
2020
3.5. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК ДОДАТКОВИЙ АКТИВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЮВ Федорова
Рекомендоване до видання рішенням вченої ради Української інженерно …, 2020
2020
Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України
ФЮВ Бабенко К.Є., Ярмош О.В., Малихіна Я.А.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (28), 234-244, 2019
2019
ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПОМИЛОК
ЮВ Федорова
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 92, 2019
2019
Неефективність експорту продукції гірничо-збагачувальних комбінатів України
ЮВ Федорова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
2018
НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ
ФЮ В.
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля …, 2018
2018
Рецесія неоліберальної глобалізації як зовнішній виклик національній інноваційній політиці
ЮВ Федорова
Електронне наукове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" http …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20