Lytvynenko Alina
Lytvynenko Alina
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства
АА Пилипенко, АО Літвиненко
Бизнес Информ, 165-168, 2011
92011
Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій
АО Литвиненко
Коммунальное хозяйство городов, 156-162, 2010
72010
Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій
АО Литвиненко
Коммунальное хозяйство городов, 156-162, 2010
72010
Institutional and architectural design of organisational development of large-scale economic and industrial systems
А Pylypenko, А Lytvynenko
Economic annals-XXI, 75-79, 2017
62017
Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Пилипенко АА, Литвиненко АО–Харків: ФОП Здоровий ЯА, 2015
52015
Аналіз фінансової стійкості будівельного підприємства
АО Литвиненко, МА Бусургіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 195-199, 2011
52011
Potential for the development of enterprise facilities: identification and assessment
A Pylypenko, A Lytvynenko
Economic Annals–XXI, 159 (5–6), 52-57, 2016
22016
Potential for the development of enterprise facilities: identification and assessment
A Pylypenko, A Lytvynenko
Economic Annals–XXI, 159 (5–6), 52-57, 2016
22016
Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства
АО Литвиненко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Реинжиниринг и реструктуризация в механизме управления развитием материально-технической базы промышленного предприятия
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Проблемы экономики (Харьков), 83-89, 2011
22011
Розвиток матеріально-технічної бази підприємства: концептуальні засади та механізм управління
АО Литвиненко
Управління розвитком, 124-126, 2010
22010
Обґрунтування центрованого підходу в процесі управління підприємством
АО Литвиненко
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 39, 2017
12017
Аналіз структури капіталу промислової діяльності підприємств в Україні
АО Литвиненко, ОВ Бадяєв, КВ Косенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
12017
Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства
АА Пилипенко, АО Литвиненко
ScienceRise 11 (1 (16)), 21-27, 2015
12015
Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці
ОД Литвиненко, АО Литвиненко
Харків: ХДУХТ, 2013
12013
Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства
АО Литвиненко, МА Бусургіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 246-249, 2012
12012
Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства
АО Литвиненко, МА Бусургіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 246-249, 2012
12012
Типологизация систем управления развитием материально-технической базы промышленных предприятий на основе интегрального оценивания возможностей ее восстановления
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Проблемы экономики (Харьков), 46-54, 2012
12012
Valuation activities in entrepreneurship: a work program for students of all specialties of the first (bachelor) level
A Lytvynenko
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21098/1/%d0%9b%d0%b8 …, 2019
2019
доцент кафедри підприємницької діяльності Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, магістр кафедри психології Національний аерокосмічний …
АО Литвиненко
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20