Білінський Дмитро Олександрович, Bilinskyi Dmytro, Белинский Дмитрий Александрович
Білінський Дмитро Олександрович, Bilinskyi Dmytro, Белинский Дмитрий Александрович
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Про фінанси як системне поняття
ДО Білінський
Право і суспільство, 55-59, 2011
82011
Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи
Д Білінський
Вісник Національної академії правових наук України, 157-162, 2013
72013
Проблеми кодифікації податкового законодавства України
ДО Білінський
дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук 12 (07), 0
7
Проблеми кодифікації податкового законодавства: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07
ДО Білінський
Х, 2009
62009
Правове регулювання публічної фінансової системи: монографія/Нац. юрид. ун-т ім
ДО Білінський
Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017
52017
Правове регулювання податкових надходжень як складової публічної фінансової системи
ДО Білінський
Фінансове право, 28, 2014
52014
Місцеві бюджети як складова публічної фінансової системи
ДО Білінський
Університетські наукові записки, 305-308, 2012
52012
ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
ДО БІЛІНСЬКИЙ
Харків, 2017
42017
Про доцільність визначення в законодавстві поняття публічна фінансова система України
ДО Білінський
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2016
32016
Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України
ДО Білінський
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
32015
Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин
ДО Білінський
Форум права, 67-70, 2012
32012
Публічні фонди грошових коштів в умовах децентралізації фінансової системи України: правовий аналіз
ДО Білінський
Право і суспільство, 137-141, 2016
22016
Деякі питання визначення поняття" фінансова система"
ДО Білінський, ДО Билинский
Одеса: Фенікс, 2013
22013
Щодо вдосконалення бюджетної системи України як основної ланки фінансової системи: порівняльно-правовий аспект
ДО Білінський
Держава та регіони. Сер.: Право, 64-67, 2013
22013
Щодо галузевого прояву загальноправового принципу справедливості у фінансово-правовому регулюванні
ДО Білінський
Редакционная коллегия: ВЯ Таций-доктор юридических, 26, 2012
22012
Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин
ДО Білінський
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2016
12016
Про фінансово-правову природу загальнообов’язкового соціального страхування
ДО Білінський
Право та інноваційне суспільство, 60-64, 2016
12016
Про місце публічного кредиту у складі фінансової системи: правовий аспект
ДО Білінський
Митна справа, 186-189, 2014
12014
До питання про основні напрямки удосконалення вищої юридичної освіти в Україні
ДО Білінський
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
12012
Систематизація податкового законодавства як засіб упорядкування законодавчих податкових норм
ДО Білінський
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, 329, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20