Подписаться
Olha Lazorko / Ольга Лазорко
Olha Lazorko / Ольга Лазорко
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття відповідальності в історико-філософському та психологічному дискурсах
Г Ложкін, О Лазорко
Психологія і суспільство, 61-74, 2003
252003
Professional Safety of Personality: System Regularities of Functioning and Synergetic Effects of Self-Organization
V Lazorko, O., Virna, Z., Brytova, H., Tolchieva, H., Shastko, I., & Saienko
Postmodern Openings, 170-190, 2021
162021
Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового підприємства
ОВ Лазорко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних …, 2007
112007
The Safety of Professionalization Subjects in Psychological and Neuropsychological Aspects
O Lazorko, V Zhanna, V Yahupov, O Valchuk-Orkusha, I Melnyk, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 12 (1), 19-39, 2021
82021
Задоволеність працею як особистісний ресурс професійної безпеки фахівців стресогенних професій
ОВ Лазорко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–Серія: Психологічні …, 2015
72015
Психологія професійної безпеки особистості: монографія
ОВ Лазорко
Луцьк: Вежа-Друк, 2016
62016
Професійно-психологічний тренінг менеджерів як метод корекції та розвитку професійно важливих якостей
ОВ Лазорко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
52010
The Safety of Professionalization Subjects in Psychological and Neuropsychological Aspects. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (1), 19-39
O Lazorko, V Zhanna, V Yahupov, O Valchuk-Orkusha, I Melnyk, ...
42021
Професійна безпека особистості: адаптаційний вимір
O Lazorko
Psychological Prospects Journal, 130-141, 2015
42015
Психологія безпеки особистості як суб’єкта професіоналізації
O Lazorko
Psychological Prospects Journal, 96-112, 2017
32017
Стратегії самоствердження в переживанні соціальної фрустрованості сучасного студента: ознаки життєвої збалансованості й професійної безпеки
O Lazorko
Psychological Prospects Journal, 164-176, 2016
32016
Соціальна зрілість як інтегративний модуль професійної безпеки сучасних студентів
ОВ Лазорко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2016
32016
Емоційний профіль психологічного благополуччя студентської молоді
ОВ Лазорко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
32016
Професійна безпека особистості в особливих умовах діяльності: теоретична експлікація проблеми
ОВ Лазорко
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 221-235, 2015
32015
Професійна безпека: емпатійні резерви самореалізації майбутніх фахівців соціономічних професій
ОВ Лазорко
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 217-225, 2014
32014
A Comparative Analysis of Peculiarities of Vocational Education in Ukraine and Germany
M Pyliavets, O Protas, L Martynets, A Lyashkevich, M Babyshena, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 200-212, 2020
22020
Сучасні перспективи використання духовних практик у роботі клінічного психолога
O Lazorko
Psychological Prospects Journal, 172-181, 2018
22018
Координати психологічного благополуччя професійної реалізації фахівців в різних умовах праці
ОВ Лазорко
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 19, 131-139, 2016
22016
Psychosynergetic dimension of professional growth of personality
OV Lazorko
Evropean humanities studies: State and Society, 61-71, 2015
22015
Професійно-екологічний простір: ознаки особистісної безпеки та соціальної зрілості
ОВ Лазорко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20