Kateryna Velychko, Катерина, Екатерина Величко
Kateryna Velychko, Катерина, Екатерина Величко
Харківський державний університет харчування та торівлі
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
10*2012
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 184-196, 2017
62017
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Харків: ХДУХТ, 2012
62012
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Харків: ХДУХТ, 2012
52012
Транснаціональні корпорації. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2018
42018
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
32017
Development of integration processes in the globalization conditions: Ukraine and EU-countries
D Babenko, A Zaitseva, K Velychko
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2020
22020
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2017
22017
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач
Бизнес Информ, 2016
22016
Value-based algorithm of construction enterprise inventory management.
KYV G. N. Shapoval
European Applied Sciences, 187-190, 2014
12014
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2009
12009
Ринок праці на сучасному етапістановлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2009
12009
AGENCY PROBLEMS AS A THREAT FOR INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN CORPORATIONS UNDER CONDITIONS OF EUROINTEGRATION
ШГМ Величко Катерина Юріївна
Харківський державний університет харчування та торгівля/ Номер свідоцтва …, 2020
2020
аКтиВізація тРанСКОРДОннОГО СпіВРОбітництВа уКРаїни В умОВах єВРОінтеГРації
КЮ Величко
Young 81 (5), 2020
2020
The Phenomenon of Student Migration in Ukraine
VK Yu
Бизнес Информ, 2020
2020
DEVELOMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS: UKRAINE AND EU-COUNTRIES
KV Dariia Babenko, Zaitseva Anna
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка …, 2020
2020
Поглиблення взаємовідносин України та США як чинника стабілізації міжнародних відносин
КЮ Величко, АВ Холодна
ХДУХТ, 2020
2020
Екологічна криза як найбільший виклик світовій безпеці в умовах глобалізації
КЮ Величко, КО Толок
ХДУХТ, 2020
2020
Досвід становлення зовнішньоторговельної політики як індикатору розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
КЮ Величко, ВВ Шевченко
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2020
2020
Тенденції розвитку стартап-індустрії України
КЮ Величко, ОІ Печенка
ХДУХТ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20