Kateryna Velychko  Velichko Катерина Величко
Kateryna Velychko Velichko Катерина Величко
Харківський державний університет харчування та торівлі
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
10*2012
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Харків: ХДУХТ, 2012
72012
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 188-194, 2012
52012
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
42017
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
32017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
22018
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач
Бизнес Информ, 2016
22016
Транснаціональні корпорації. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2018
12018
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум. Навчальний посібник
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків:«Видавництво «Форт», 2017
12017
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посібник
ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка, ЖС Зосимова, НА Сокол
Харків: Форт, 2016
12016
Value-based algorithm of construction enterprise inventory management.
KYV G. N. Shapoval
European Applied Sciences, 187-190, 2014
12014
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-429, 2009
12009
Ринок праці на сучасному етапістановлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2009
12009
аКтиВізація тРанСКОРДОннОГО СпіВРОбітництВа уКРаїни В умОВах єВРОінтеГРації
КЮ Величко
Young 81 (5), 2020
2020
Поглиблення взаємовідносин України та США як чинника стабілізації міжнародних відносин
КЮ Величко, АВ Холодна
ХДУХТ, 2020
2020
Екологічна криза як найбільший виклик світовій безпеці в умовах глобалізації
КЮ Величко, КО Толок
ХДУХТ, 2020
2020
Досвід становлення зовнішньоторговельної політики як індикатору розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
КЮ Величко, ВВ Шевченко
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2020
2020
Тенденції розвитку стартап-індустрії України
КЮ Величко, ОІ Печенка
ХДУХТ, 2020
2020
Детінізація малого бізнесу в Україні як резерв зростання економічного потенціалу країни
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Пороги, 2020
2020
Розв’язання проблеми контрабанди як прояву корупції в контексті формування ефективного митного регулювання
КЮ Величко
ХДУХТ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20