Подписаться
Олег Яременко
Олег Яременко
ГУ "Институт экономики и прогнозирования" НАН Украины, отдел
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект
ОЛ Яременко
Х.: Основа, 1997
761997
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко, ТИ Артемова, ОЛ Яременко
Форт, 2008
612008
Механизм институциональных изменений
ОЛ Яременко
Экономическая теория 3 (1), 3-13, 2006
492006
Операционный менеджмент: учебник
ОЛ Яременко, АМ Сумец
Харьков: Фолио, 2002
452002
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
А Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
372012
Лібералізм, економічна свобода і держава
О Яременко
Економіка України, 4-15, 2010
352010
Тенденции посткризисного развития финансовых институтов
ОЛ Яременко
Экономика Украины, 88-95, 2010
29*2010
Студент ХХІ века: социальный портрет на фоне общественных трансформаций
ВИ Астахова, ВА Лозовой
Народная украинская академия, 2010
212010
Шляхи подолання фінансової кризи в Україні
СА Буковинський, ТЄ Унковська, ОЛ Яременко
Економічна теорія, 47-60, 2009
202009
Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та практики: монографія
ОЛ Яременко
Харків: Вид-во НУА, 2013
152013
Институциональные характеристики финансовой глобализации
ОЛ Яременко, ТВ Розит
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
152009
Проблемні кредити банків: сутність, сучасний стан та методи їх регулювання
ОР Яременко, ЄЮ Лисенко
МНУ ім. ВО Сухомлинського, 2015
132015
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
132008
Інститути й економічна свобода господарювальних суб’єктів
ОЛ Яременко, О Панкратова
Економічна теорія, 56-71, 2007
132007
Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності
О Яременко
Економіка України, 60-66, 2009
112009
Архітектоніка інституційних змін
ОЛ Яременко
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали …, 2005
112005
Проблемні кредити банків: визначення сутності та тенденції їх розвитку в умовах банківської кризи
ОР Яременко, ОМ Костильова
МНУ ім. ВО Сухомлинського, 2016
102016
Уроки глобальної фінансової кризи: методологічні проблеми реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду
СА Буковинський, ТЄ Унковська, ОЛ Яременко
Економічна теорія, 2011
102011
Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія
кол. авторів, ВМС за заг. ред. д-ра екон. наук
К.: УБС НБУ, 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20