Підписатись
Андросюк В.Г.
Андросюк В.Г.
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія слідчої діяльності
К Андросюк
КНУВС, 2010
45*2010
Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел. Часть общая
Р Андросюк
К.: КВШ МВД СССР, 1984, 0
43*
Які якості вимагаються від працівника міліції? Методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ГО Юхновець
361996
Професійна психологія в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Курс лекцій
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ВС Медведєв
К.: УАВС, 1995
331995
Адаптація випускників вищих навчальних закладів МВС України до службової діяльності:[психол.-пед. рек.]
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ІГ Кириченко, ЯЮ Кондратьєв, ...
К.: НАВСУ, 2001
162001
Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції під час проведення масових спортивних заходів: навч. посібник
ЛІ Казміренко, ВГ Андросюк, ВЦ Абрамян
навч. посібник/ЛІ Казміренко, ВГ Андросюк, ВЦ Абрамян.–Чернівці: ТОВ …, 2010
152010
Кудерміна та ін
ОМ Андросюк, ОІ Корнєв
К, 2009
152009
Юридична психологія
ВГ Андросюк, ЯЮ Казміренка
К.: Видавничий Дім “Ін Юре, 65, 1999
131999
Професійна психологія в ОВС
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ВС Медведєв
Загальна частина: Курс лекцій. К.: УАВС, 1995
121995
Професійна психологія в органах внутрішніх справ
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ГО Юхновець, ВС Медвєдєв
Загальна частина:[курс лекцій]/Андросюк ВГ, Казміренко ЛІ, Юхновець ГО …, 1995
121995
та ін. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: наук.-практ. рекомендації
ГО Юхновець, ВГ Андросюк, ЛІ Казіміренко
К.: НАВСУ, 1999
111999
Екстремальна ситуація: діяти обережно!
ВГ Андросюк
Науковий вісник Української академії внутрішніх справ, 191-198, 1996
91996
Психологические особенности понимания научного текста учащимися
ВГ Андросюк
Киевский гос. пед. ин-т им. АМ Горького, 1981
81981
Діяльність співробітників міліції в екстремальних умовах
ВГ Андросюк
Матеріали республ. наук.–практ. конф.„Практична психологія в органах …, 1995
71995
та ін. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. Частина І: Навч …
ДО Александров, ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко
К.: НАВСУ 2008, 2003
62003
Юридична психологія: підручник для студ., слухачів та курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак.
ВГ Андросюк, ЛІ Казміренко, ЯЮ Кондратьєв, МВ Костицький, ...
К.: Ін юре, 2000
62000
Юридична психологія:[підруч. для студ.]/[АІ Казміренко, ЯЮ Кондратьєв, МВ Костицький, СА Тарарухін, ГО Юхновець]; за ред. ЯЮ Кондратьєв
ВГ Андросюк
К.: Ін Юре 351, 2000
52000
Педагогика и психология в деятельности ОВД
ВГ Андросюк, АВ Ромашко
Киев, 1990
51990
Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України Problem of Bullying into Modern Legal-Psychological Area of Ukraine
ВГ Андросюк, ЮА Суденко
42019
Феномен адаптації в контексті діяльності нової поліції України
ВГ Андросюк
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20