Підписатись
Ганна Миколаївна Марущак
Ганна Миколаївна Марущак
Підтверджена електронна адреса в rice.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние способов основной обработки почвы и уровня минерального питания на урожайность пожнивного проса на рисовых оросительных системах
НН Ефимова, АН Марущак
Рисоводство, 45-49, 2014
72014
Трансформация соединений железа в почве рисовых полей
ОА Гуторова, АХ Шеуджен, АН Марущак
Вісник аграрної науки, 44-46, 2013
42013
Застосування регулятора росту рослин Вимпел на пшениці озимій в умовах Cтепу
ОВ Ремесло, СО Кольцов, ГМ Марущак, ММ Лісовий
Вісник аграрної науки, 33-35, 2013
32013
Формування продуктивності рису залежно від мікродобрив та способу їх застосування
ГМ Марущак
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет, 2007
22007
Прогнозирование режима уровня грунтовых вод Краснознаменского орошаемого массива
АН Марущак, ВИ Пичура, НМ Лесовой
НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ НАУКИ, 30-35, 2014
12014
ОЦЕНКА ГИДРОГЕОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ РИСОВЫХ СИСТЕМ КРАСНОЗНАМЯНСКОГО ОРОСИТЕЛЬНОГО МАССИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЗЗ, ГИС И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ
ВИ Пичура, АН Марущак
Рисоводство, 39-45, 2012
12012
Вплив основних факторів антропогенного навантаження на рівень родючості ґрунту при вирощувані польових культур в умовах посушливого степу України
ВВ Гамаюнова, ВЮ Роменський, ГМ Марущак, ЗС Воронюк
Наукові праці. Екологія 152 (140), 2011
12011
Оцінка кулінарних властивостей крупи рису сортів селекції інституту рису НААНУ
ІВ Гордієнко, ГМ Марущак
Зрошуване землеробство, 120-125, 2010
12010
Визначення сумарної токсичності ґрунту і зерна при вирощуванні рису
ГМ Марущак, ОМ Єфімов
Бюлетень Інституту зернового господарства, 46-50, 2010
12010
Визначення сумарної токсичності ґрунту і зерна при вирощуванні рису
ГМ Марущак, ОМ Єфімов
Бюлетень Інституту зернового господарства, 46-50, 2010
12010
Біоенергетична ефективність елементів технології вирощування рису
ГМ Марущак, СВ Мунтян
Бюлетень інституту зернових культур НААНУ, 49-53, 2009
12009
Формування господарсько-біологічних ознак у селекційного матеріалу рису з різним вмістом амілози та крохмалю в зерні
ДВ Шпак, ГМ Марущак, ЗЗ Петкевич, ДП Паламарчук
Зрошуване землеробство, 151-154, 2016
2016
КУЛЬТУРА СОРИЗА (SORGHUM ORYSOIDUM) В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ, КАК РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ СБОРОВ ЗЕРНА КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР
ЗС Воронюк, АН Марущак
НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ НАУКИ, 129-133, 2014
2014
Зміни меліоративних характеристик ґрунту під впливом зрошення культур рисової сівозміни
ЗС Воронюк, ГМ Марущак, АА Зайцева
Зрошуване землеробство, 69-73, 2014
2014
Динаміка тріщиноутворення ендосперму зернівок у сучасних вітчизняних сортів рису
ДВ Шпак, ГМ Марущак, ЗЗ Петкевич, ТМ Шпак, ДП Паламарчук
Вісник аграрної науки, 21-23, 2014
2014
Урожайність зерна рису та кількість побічної продукції залежно від сорту, доз внесення добрив та норми висіву
ГМ Марущак, ЛГ Захарченко
Зрошуване землеробство, 69-72, 2013
2013
Призначення чергового терміну поливу сільськогосподарських культур за допомогою гідравлічних ґрунтових балансомірів
ВО Ушкаренко, ОП Тищенко
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
2012
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РИСА НА СОЛЕВОЙ СОСТАВ СОЛОНЦА ЛУГОВОГО ЮГА УКРАИНЫ
АН Марущак, СА Кольцов, ЕИ Флинта
Рисоводство, 40-44, 2012
2012
Применение методов пространственного и статистического моделирования для оценки агрохимического состояния почв рисовых оросительных систем юга Украины
АН Марущак, СА Кольцов, ВИ Пичура
Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 74-78, 2012
2012
Водно-сольовий режим каштанових ґрунтів у рисовій сівозміні зони сухого Степу України
ГМ Марущак, ОІ Флінта, ТФ Бочко
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20