Підписатись
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Одеський національний економічний університет, Odessa National Economic University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Многомерный анализ в системе STATISTICA
АГ Янковой
Одесса: Оптимум, 216, 2001
1222001
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
862020
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
562006
Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування
ОГ Янковий, ОЛ Гура
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
452009
Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
АГ Янковой
Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2014
432014
Потенціал і розвиток підприємства
АЛ Сабадирьова, ОМ Бабій, ТВ Куклінова, ДЄ Салавеліс
Навчальний посібник/АЛ Сабадирьова, ОМ Бабій, ТВ Куклінова, ДЄ Салавеліс …, 2013
432013
Латентні ознаки в економіці: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 1, 2015
352015
Методика визначення фінансової забезпеченості регіону
О Сукач
Формування ринкової економіки в Україні.–2009.–Вип 19, 449-453, 2009
302009
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ВП Городнов, ТВ Романчик
Бизнесинформ 2, 24-28, 2010
292010
Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник
АВ Андрейченко, СА Горбаченко, РВ Грінченко, ВА Карпов, ...
Одеса: ОНЕУ, 2014
282014
Визначення сутності та складових організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах інноваційного розвитку
ОС Літвінов, СМ Капталан
Управління розвитком, 59–65-59–65, 2016
252016
Теоретические подходы к исследованию проблемы классификации факторов конкурентоспособности предприятий
ДД Радулов
Российское предпринимательство, 15-22, 2013
242013
Применение таксономического метода для оценки влияния внешних факторов конкурентоспособности предприятия
ДД Радулов
Бизнес информ, 293-299, 2014
222014
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
222013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
212017
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
212014
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
202016
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія
ЛА Костирко
Х.: Фактор 336, 5, 2008
202008
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 106-111, 2012
192012
Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства
ОМ Орленко
Вісник Хмельницького національного університету 2 (2), 91-95, 2011
192011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20