Подписаться
Pererva G. Petro \  Петро Григорович Перерва \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G. Petro \ Петро Григорович Перерва \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
8402012
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
673*1998
Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 2019
570*2019
Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві
ПГ Перерва
Навч. посібник для інж.-техн. вузів. Харків:«Основа, 96-100, 1993
443*1993
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
3762017
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
3542009
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
3392002
Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства
ПГ Перерва, НП Ткачова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2011
2562011
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
2462018
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
2441999
Evaluation of holder profits violation of their exclusive rights
PG Pererva, MM Tkachev, T Kobielieva
Chernihiv National University of Technology, 2016
2392016
Практический маркетинг. Вып. 2. Маркетинг на промышленном предприятии
ПГ Перерва
Научно-производственное объединение" Реклама, информация, маркетинг", 1991
211*1991
Трудоустройство без проблем. Искусство самомаркетинга
ПГ Перерва
Х.: Фактор, 2009
208*2009
Management of relations with enterprise stakeholders based on value approach
PG Pererva, TO Kobielieva, MM Tkachov, TA Diachenko
ТОВ" Консалтингово-видавнича компанія" Ділові перспективи", 2021
2002021
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
1722015
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1631989
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
1432018
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2022
1412022
Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та маркетингова складові
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2018
1362018
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
1352016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20