Підписатись
Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологічна готовність дитини до школи
ОП Таран
Шкільний світ, 2010
212010
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
ОМ Лозова, ЛІ Подшивайлова, ММ Подшивайлов, ОД Піркова, ...
" Віндрук", 2014
132014
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Інститут спеціальної педагогіки АПН Укераїни, 2008
122008
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ (SPR) ПРИ ДІАГНОСТУВАННЯ ВІРУСУ ЗВИЧАЙНОЇ МОЗАЇКИ КВАСОЛІ (BCMV)
ДС Воронець, ОП Таран
Збірник містить матеріали доповідей учасників Х Міжнародної науково …, 2006
62006
Емоційно-ціннісне ставлення до себе молодших школярів із порушенням зору
ОП Таран
Дефектологія, 2004
62004
Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
МС Міщенко, ОП Таран
Вісник факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології КПНУ …, 2018
52018
Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
НМ Бабич, КВ Луцько, ОП Таран
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць, 301-309, 2017
52017
Психологічні аспекти порушення мовлення у дітей з аутизмом
ОП Таран
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб …, 2014
52014
Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища
ОП Таран, МО Саліонович
Науковий журнал Хортицької національної академії, 144-153, 2021
42021
Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства
ОП Таран, НД Гаража
Габітус, 91-96, 2021
42021
Изучение устойчивости коллекционных сортов картофеля к вирусным болезням в лесостепи Украины
РА Бондус, ОП Таран, ЛТ Мищенко, СА Павлик
Живые и биокосные системы, 29-29, 2014
42014
Актуальні проблеми формування писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра
МВ Таран Оксана.
Інноваційна педагогіка 1 (51), 115-119, 2022
32022
Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
ОП Таран
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
32016
Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом
ОП Таран
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 348-358, 2014
32014
Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження
ОП Таран
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
32013
Фактори становлення самосвідомості дитини
ОП Таран
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 2010
32010
Мотиваційний компонент психологічної готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до навчання дітей з аутизмом
ЛА Таран Оксана.
Інноваційна педагогіка, 105-112, 2022
22022
Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
О Таран, А Лісайчук
Актуальні питання корекційної освіти, 313-323, 2019
22019
Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи
М Савчук, М Лісовий, О Таран, Т Чеченєва, М Стародуб
Вісник аграрної науки 96 (5), 32-35, 2018
22018
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
ЮС Мішина
Наукові здобутки студентів Факультету психології, соціальної роботи та …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20