Євгеній Білоус
Євгеній Білоус
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене soc.univ.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку. Наукова доповідь за ред. О.М. Балакірєвої
Шестаковський О.П., Білоус Є.В.
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf, 2015
52015
До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень
ЄВ Білоус
Український соціум, 33-44, 2017
32017
Протести з економічними вимогами в Україні
ІО Тітар, ЄВ Білоус
Український соціум, 120, 2016
22016
Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка
ОМ Балакірєва, ЄВ Білоус
Український соціум, 146-157, 2015
22015
ПРОТЕСТИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ВИМОГАМИ В УКРАЇНІ (за результатами моніторингу 2009–2014 рр.)
БОМ Тітар І.О., Білоус Є.В.
Український соціум, 83-96, 2015
1*2015
Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві
ЄВ Білоус
Український соціум, 93-109, 2020
2020
ІДЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ В ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПОШУК ДЕТЕРМІНАНТ
ЄВ Білоус
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ 1 (34-35), 2018
2018
Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану
ЄВ Білоус
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 122-137, 2017
2017
Проблеми та перспективи емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості
ЄВ Білоус
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2017
2017
Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.)
ДДА Балакірєва О.М., Середа Ю.В.
http://ief.org.ua/docs/sr/286.pdf, 2015
2015
Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи
ОМ Балакірєвої
http://ief.org.ua/docs/sr/287.pdf, 2015
2015
Модернізація і культура: попередній аналіз зв’язків між вимірами за Г. Хофстеде і показниками економічного і людського розвитку
Шестаковський О., Білоус Є.
Актуальні проблеми економіки 2014 : мат. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2014
2014
Підходи до аналізу даних із невідповідями
М Сидоров, Є Білоус
Соціологічні студії, 64-69, 2013
2013
МОДЕРНІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА
ОП Шестаковський, Є Білоус
ЕМПІРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРЕАТИВНОГО КЛАСУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ1
ЄВ Білоус
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ: ТЕСТУВАННЯ МЕТОДИКИ
Є Білоус
Youth in Central and Eastern Europe Sociological Studies, 0
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДІВ СОЦІОЛОГІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ
Є Білоус
Рекомендовано до друку Вченою радою факультет соціології Київського …, 0
Балакірєва Ольга Миколаївна, кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозуван …
Є Білоус, ОА Більовський, ТЛ Боднарчук, АП Горбачик, НО Горін, ...
Ангелко Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій …
ЕА Афонін, ОМ Балакірєва, Є Білоус, ТВ Груздова, НЄ Гусак, ...
Семигіна ТВ, Гусак НЄ, Трухан СО СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
ОО Стрельник, ОМ Балакірєва, ЄВ Білоус, ІО Тітар, ОЯ Даниленко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20