Яна Вікторівна Олійник
Яна Вікторівна Олійник
професор кафедри бухгалтерського обліку, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб
ЛГ Ловінська, ЯВ Олійник, ЛО Галат
К.: КНЕУ, 2005
192005
Методичні аспекти облікової політики підприємств
ЯВ Олійник
Видавництво Львівської політехніки, 2012
152012
Організація бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 09/Олійник Яна Вікторівна
ЯВ Олійник
URL: https://kneu. edu. ua/userfiles/d-26.006 6, 2016
102016
Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми, шляхи удосконалення
ЯВ Олійник
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 513-520, 2012
82012
Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств
ЯВ Олійник
Фінанси України, 116-126, 2014
72014
Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні у системі макроекономічного управління
ЯВ Олійник
Проблеми економіки, 124-129, 2013
62013
Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій
ЯВ Олійник
Бізнес Інформ, 234-236, 2012
52012
Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності
ЯВ Олійник
Фінанси України, 112-128, 2017
32017
Облікова політика як інструмент вирішення методичних питань складання фінансової звітності підприємств
ЯВ Олійник
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Методичнi аспекти облiкової полiтики пiдприємств
ЯВ Олiйник
32012
Облікова політика: аспекти регламентації
ЯВ Олійник
Вісник ЛКА.–2011.–Вип 36, 275-279, 2011
32011
Інвентаризація активів промислових підприємств в Україні
ЛП Коритник
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 09. Київ, 2012, 0
3
Інституціональне забезпечення трансфертного ціноутворення: глобальний контекст і перспективи для України
ЯВ Олійник, ОВ Чижикова
Фінанси України, 99-110, 2019
22019
Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні
ЛГ Ловінська, ЯВ Олійник, ТА Бондар
Фінанси України, 19-44, 2018
22018
Інноваційні підходи до оцінювання ефективності соціального підприємництва
ІМ Рєпіна, ЄГ Лисечко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва
ЯВ Олійник
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу в Україні
ЯВ Олійник
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Тенденції та перспективи інноваційного розвитку вітчизняної економіки: інституційний контекст
В Борщевський, Я Олійник
Ефективність державного управління 26, 304-306, 2011
22011
Система бухгалтерського обліку: питання термінології
ЯВ Олійник
Фінанси України, 112-118, 2011
22011
Регламентація бухгалтерського обліку в Україні: стан, проблеми, орієнтири
ЯВ Олійник
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20