Дзьобань Олександр Петрович
TitleCited byYear
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1412002
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Эксмо, 2005
80*2005
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
782006
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
682002
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
60*2013
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
562005
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
53*2011
Правове виховання в сучасній Україні
ВЯ Тацій, АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОП Дзьобань
Х.: Право, 368, 2010
53*2010
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
42*2015
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
37*2012
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
36*2007
Философия права
ОГ Данильян
Российское юридическое образование, 2005
342005
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
26*2014
Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 2010
23*2010
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
22*2014
Нацiональна безпека України: структура та напрямки реалiзацiї: навч. посiб.
ОГ Данiльян, ОП Дзьобань, МI Панов
21*2002
Virtual’ni komunikatsiyi: rol’i mistse u suchasnomu sviti [Virtual Communications: The Role and Place in the Modern World]
OP Dzoban, SB Zhdanenko
Pravova informatyka–Legal informatics. issue 2 (46), 9–16, 2015
20*2015
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
202004
Virtual’na real’nist’suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi»[The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural …
OP Dzoban, OV Sosnin
Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi …, 2017
19*2017
Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 21-28, 2013
19*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20