Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
209*2005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
165*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
852006
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
77*2010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
70*2013
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
702002
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
59*2011
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
582010
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Эксмо, 2005
472005
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
42*2009
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
42*2007
Философия права
ОГ Данильян
Российское юридическое образование, 2005
392005
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
39*2004
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
38*2012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
362015
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
32*2014
Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
Гуманітарний часопис, 5-10, 2010
28*2010
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
27*2014
До питання про місце правового виховання в сучасному українському суспільстві
ОП Дзьобань
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
26*2007
Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 2010
25*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20