Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
285*2005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
180*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
852006
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
83*2010
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
78*2002
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
77*2013
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
68*2011
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Эксмо, 2005
532005
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
51*2009
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія/ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
ОП Дзьобань
Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
44*2014
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
43*2007
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
42*2012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
412015
Теоретичні основи Національної безпеки України: [навч. посібник]
О Дзьобань, О Соснін
К.: Освіта України, 2009
40*2009
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
40*2004
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
36*2015
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
32*2014
Virtual’na real’nist’suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi»[The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural …
OP Dzoban, OV Sosnin
Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi …, 2017
31*2017
Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 21-28, 2013
28*2013
Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
Гуманітарний часопис, 5-10, 2010
28*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20