Дзьобань Олександр Петрович
НазваниеПроцитированоГод
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
200*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
682006
Правове виховання в сучасній Україні
ВЯ Тацій, АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОП Дзьобань
Х.: Право, 368, 2010
55*2010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 360, 2013
452013
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
392011
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
312007
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
302012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
252015
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
22*2014
Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 2010
212010
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
212004
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
162014
Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти
ОП Дзьобань
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
152009
До питання про місце правового виховання в сучасному українському суспільстві
ОП Дзьобань
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
132007
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз)
ОП Дзьобань
132005
Стабільність соціальної системи в контексті її безпеки (синергетичний аспект)
ОП Дзьобань
Культура народов Причерноморья, 2003
122003
Інформаційне насилля та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія
ОП Дзьобань
Харків: Майдан, 2011
112011
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
112009
Основні ознаки української національної правової ментальності
ОП Дзьобань, ОЛ Ріпа
Право і безпека, 173-176, 2002
112002
Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Правова інформатика, 9-16, 2015
92015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20