Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
295*2005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
181*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
872006
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
83*2010
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
82*2002
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
78*2013
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
68*2011
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Эксмо, 2005
572005
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
53*2009
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія/ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
ОП Дзьобань
Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
45*2014
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
44*2007
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
42*2012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
412015
Теоретичні основи Національної безпеки України: [навч. посібник]
О Дзьобань, О Соснін
К.: Освіта України, 2009
40*2009
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
40*2004
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
36*2015
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
32*2014
Virtual’na real’nist’suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi»[The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural …
OP Dzoban, OV Sosnin
Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi …, 2017
31*2017
Virtual’ni komunikatsiyi: rol’i mistse u suchasnomu sviti [Virtual Communications: The Role and Place in the Modern World]
OP Dzoban, SB Zhdanenko
Pravovaya informatika–Legal Informatics, 2 (46), 9-16, 2015
29*2015
Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 21-28, 2013
28*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20