Котенко, Артем Михайлович
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про принципи у податково-правовому регулюванні
АМ Котенко
Фінансове право, 28, 2014
112014
Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання
АМ Котенко
Харків–2012.‒198 с, 2012
72012
Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору
АМ Котенко
Форум права, 422-427, 2011
32011
Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства
АМ Котенко
Форум права, 125–130-125–130, 2015
22015
Податково-правовий вплив на визначення змісту поняття «отриманий дохід» для цілей антикорупційного законодавства
АМ Котенко
Актуальні проблеми держави і права, 103-108, 2018
12018
ЗЛОВЖИВАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ СВОЇМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ
А Котенко, О Паращенко
12018
Процедури застосування способів забезпечення сплати податків і зборів
РГ Браславський
Право та державне управління, 21-25, 2013
12013
Основні напрямки удосконалення функціонування органів управління щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на регіональному рівні
С Вовченко
Актуальні проблеми державного управління, 56-61, 2012
12012
Передумови договірного регулювання порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу
АМ Котенко
Актуальні пробл. держави і права.–Вип 62, 251-258, 2011
12011
Місце договірних відносин у фінансовому праві
АМ Котенко
Проблеми законності, 48-56, 2010
12010
Деякі проблеми сплати податку на землю щодо земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованій території
АМ Котенко
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
2020
Дотримання органами державної фіскальної служби України порядку проведення фактичної перевірки
АМ Котенко
Право та державне управління, 71-76, 2018
2018
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Д Гетманцев, А Котенко, С Єрьомін, О Солдатенко
ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 28, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ СПРАВЕДЛИВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
АМ Котенко
Редакційна колегія, 102, 2016
2016
БАЇК ОІ КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Д Гетманцев, О Дьомін, А Котенко, М Кучерявенко, ...
ББК Х 9 (4 Укр) 300.1 A 43 Рекомендовано до видання Вченою радою …, 2016
2016
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми" Податковий юрист"
МП Кучерявенко, ДО Білінський, ОО Головашевич, МІ Дамірчиєв, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Очерки налогово-правовой науки современности
АС Алимбекова, ОЮ Бакаева, ДА Белинский, ОВ Болтинова, ...
Право, 2013
2013
До проблеми розмежування компетенції адміністративного та господарського судів
АМ Котенко
Одеса: Фенікс, 2013
2013
Неологізми як лінгво-когнітивне утворення
АМ Котенко
Сумський державний університет, 2013
2013
Сведения о ведущей организации
ОВ Болтинова, ДВ Винницкий, АА Головашевич, ИА Гончаренко, ...
Финансовое право, 105-110, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20