Котенко, Артем Михайлович
НазваниеПроцитированоГод
До питання про принципи у податково-правовому регулюванні
АМ Котенко
Фінансове право, 22-24, 2014
62014
Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання
АМ Котенко
Харків–2012.‒198 с, 2012
62012
Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору
АМ Котенко
Форум права, 422-427, 2011
32011
Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства
АМ Котенко
Форум права, 125–130-125–130, 2015
12015
Передумови договірного регулювання порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу
АМ Котенко
Актуальні проблеми держави і права, 250-257, 2011
12011
Місце договірних відносин у фінансовому праві
АМ Котенко
Проблеми законності, 48-56, 2010
12010
ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ОТРИМАНИЙ ДОХІД» ДЛЯ ЦІЛЕЙ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
АМ Котенко
ББК 67.0 я43 А 437, 103, 2018
2018
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Д Гетманцев, А Котенко, С Єрьомін, О Солдатенко
ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 28, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ СПРАВЕДЛИВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
АМ Котенко
Редакційна колегія, 102, 2016
2016
БАЇК ОІ КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Д Гетманцев, О Дьомін, А Котенко, М Кучерявенко, ...
ББК Х 9 (4 Укр) 300.1 A 43 Рекомендовано до видання Вченою радою …, 2016
2016
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми" Податковий юрист"
МП Кучерявенко, ДО Білінський, ОО Головашевич, МІ Дамірчиєв, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Неологізми як лінгво-когнітивне утворення
АМ Котенко
Сумський державний університет, 2013
2013
Сведения о ведущей организации
ГГ Молчанова
Финансовое право, 105-110, 2013
2013
Адміністрування податків за законодавством України
АМ Котенко
видавництво" Право", 2013
2013
Процедури застосування способів забезпечення сплати податків і зборів
РГ Браславський
Право та державне управління, 21-25, 2013
2013
тика курсових робіт з фінансового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" правознавство") для студ. III курсу заоч. форми …
МП Кучерявенко, ДО Білінський, МІ Дамірчиєв, ОО Дмитрик, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Основні напрямки удосконалення функціонування органів управління щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на регіональному рівні
С Вовченко
Актуальні проблеми державного управління, 56-61, 2012
2012
Договірне регулювання відносин у сфері оподаткування
АМ Котенко
2011
Договір як спосіб регулювання відносин, що становлять предмет фінансового права
АМ Котенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
2010
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
ОВ Болтинова, ЛК Воронова, ОА Дмитрик, ІБ Заверуха, ЮО Костенко, ...
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20