Подписаться
Sergiy Sergiychuk
Sergiy Sergiychuk
PhD, Associate Professor of Management (Admiral Makarov National University of Shipbuilding)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Entrepreneurship innovation model for telecommunications enterprises
S Drobyazko, I Hryhoruk, H Pavlova, L Volchanska, S Sergiychuk
Journal of Entrepreneurship Education 22 (2), 1-6, 2019
1112019
Стан і перспективи цифрової трансформації індустрії охорони здоров'я в Україні
ІО Іртищева, СІ Сергійчук, ДМ Рябець
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2020
122020
Дослідження методів вимірювання продуктивності праці [Електронний ресурс]
СІ Сергійчук
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2008
10*2008
Корпоративне управління: навчальний посібник
СІ Сергійчук
Миколаїв: НУК, 2016
72016
Чинники підвищення продуктивності праці: сутність, класифікація та умови зростання продуктивності праці
СІ Сергійчук
Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки", 250-253, 2012
72012
Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації
СІ Сергійчук, КІ Ковальова
Ефективна економіка, 2018
52018
Класифікація чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Проблемы и перспективы экономики и управления, 66-71, 2012
42012
Increasing competitiveness of economic regions: Prospects for innovative development
N Popadynets, O Yakymchuk, A Yakymchuk, R Bilyk, I Irtyshcheva, ...
Intelligent Human Systems Integration 2021: Proceedings of the 4th …, 2021
32021
Компенсаційний пакет: суть та проблеми його ефективного застосування на підприємствах промисловості України
СІ Сергійчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2017
32017
Дослідження практики управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 139-147, 2008
32008
Адаптація бізнеспланування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс]
СІ Сергійчук
Режим доступу: http://consult-center. com. ua/wpcontent/uploads/2014/02/% D0 …, 0
3*
Проблеми управління продуктивністю праці в умовах посилення інтеграційних процесів
СІ Сергійчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2017
22017
Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Хмельницького національного університету, 240-245, 2013
22013
Інтеграційний підхід з управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації, 165-167, 2011
22011
Еволюція поглядів на управління продуктивністю праці
ПМ Карась, СІ СЕРГІЙЧУК
Вісн. ХНУ. Сер. Економічні науки.–Хмельницький: ХНУ, 167-172, 2008
22008
Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук, КВ Красночубенко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 142-150, 2008
22008
Управління продуктивністю праці через редукцію витрат й результатів праці
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 3 (3 (111)), 44-50, 2008
22008
Проблеми інвестування в людський потенціал України
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3 (109)), 75-77, 2008
22008
Систематизація процесу управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
ВІСНИК, 2244, 2008
22008
Управління продуктивністю індивідуальної праці
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5 (95)), 225-232, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20