Подписаться
Sergiy Sergiychuk
Sergiy Sergiychuk
PhD, Associate Professor of Management (Admiral Makarov National University of Shipbuilding)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Entrepreneurship innovation model for telecommunications enterprises
S Drobyazko, I Hryhoruk, H Pavlova, L Volchanska, S Sergiychuk
Allied Academies, 2019
1162019
Стан і перспективи цифрової трансформації індустрії охорони здоров'я в Україні
ІО Іртищева, СІ Сергійчук, ДМ Рябець
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2020
132020
Дослідження методів вимірювання продуктивності праці [Електронний ресурс]
СІ Сергійчук
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2008
9*2008
Корпоративне управління: навчальний посібник
СІ Сергійчук
Миколаїв: НУК 228, 2016
82016
Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації
СІ Сергійчук, КІ Ковальова
Ефективна економіка, 2018
52018
Чинники підвищення продуктивності праці: сутність, класифікація та умови зростання продуктивності праці
СІ Сергійчук
Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки", 250-253, 2012
52012
Increasing competitiveness of economic regions: Prospects for innovative development
N Popadynets, O Yakymchuk, A Yakymchuk, R Bilyk, I Irtyshcheva, ...
Intelligent Human Systems Integration 2021: Proceedings of the 4th …, 2021
32021
Розвиток бізнес-планування в сфері фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва
S Sergiychuk, O Ishchenko, I Dubynska
Економічний аналіз 30 (1 (2)), 140-148, 2020
32020
Стан і перспективи розвитку малих і середніх підприємств у легкій промисловості України
ДІІ Сергійчук С.І., Іщенко О.А.
Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії", 60-67, 2020
32020
Компенсаційний пакет: суть та проблеми його ефективного застосування на підприємствах промисловості України
СІ Сергійчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2017
32017
Впровадження механізму управління продуктивністю праці на промислових підприємствах
СІ Сергійчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2017
32017
Класифікація чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Проблемы и перспективы экономики и управления, 66-71, 2012
32012
Адаптація бізнеспланування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс]
СІ Сергійчук
Режим доступу: http://consult-center. com. ua/wpcontent/uploads/2014/02/% D0 …, 0
3*
Проблеми управління продуктивністю праці в умовах посилення інтеграційних процесів
СІ Сергійчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2017
22017
Дослідження практики управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 139-147, 2008
22008
Development of business planning in the field of financial and credit support for small business
S Sergiychuk, O Ishchenko, I Dubynska
Ekonomichnyy analiz 30 (1 (2)), 140-148, 2020
12020
Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління
ІО Іртищева, НП Тубальцева, НВ Гришина, ІС Крамаренко, ...
Економіка та держава, 75-80, 2020
12020
Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства
ЄО Бойко, СІ Сергійчук, АМ Терлецька
Харків: ХНАУ, 2019
12019
Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Хмельницького національного університету, 240-245, 2013
12013
Систематизація процесу управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
ВІСНИК, 2244, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20