Олександр Петрович Кірдан / Oleksandr Petrovich Kirdan, Кірдан О. П.
Олександр Петрович Кірдан / Oleksandr Petrovich Kirdan, Кірдан О. П.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра економіки та соціально
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку
A Kirdan
Економічний вісник університету 1 (25), 45-50, 2015
52015
Організаційно-регулятивні та економічні передумови формування соціально-економічних відносин між групами інтересів в агропромисловому виробництві
ОП Кірдан
42018
Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень
ОП Кірдан
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2018
32018
Земельна реформа як ключовий елемент формування нової моделі аграрного сектора
ОП Кірдан
Економіка і регіон, 16-20, 2011
32011
Особливості акціонування як форми реалізації колективної власності в Україні
ОП Кірдан
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць.–К.: НДЕІ, 84-87, 2004
32004
Підготовка конкурентоздатного фахівця та ринок праці: виклики та перспективи
ОЛ Кірдан, ОП Кірдан
Кривий Ріг: КПГТЛ, 0
3
Періодизація розвитку професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти України
ОП Кірдан
Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах …, 2018
22018
Організаційно-політичні засади формування ринку землі в Україні
ОП Кірдан
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 68-71, 2017
22017
Формування ринку землі як складник ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості інтересів учасників аграрного ринку
ОП Кірдан
Економічні горизонти, 8-12, 2017
22017
Стан та тенденції розвитку аграрного сектора економіки України
ОП Кірдан
ПДАА, 2014
22014
ПОНЯТТЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
ОП КІРДАН
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
12019
Якість професійної підготовки майбутніх економістів у контексті акредитації освітніх програм і розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
ОП Кірдан
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти
О Кірдан
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 59-66, 2019
12019
Контекстне навчання як сучасний тренд професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти
ОП Кірдан
ФОП Панов, 2019
12019
Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників
ОП Кірдан
РВД МДУ, 2019
12019
Моделювання інноваційних практик професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти
ОП Кірдан
Видавець Біла КО, 2019
12019
Політика імпортозаміщення як складник державного регулювання продовольчої безпеки України
ОП Кірдан
Економічні горизонти, 87-91, 2018
12018
Квотування сільськогосподарської продукції українських виробників та проблеми виходу на європейські ринки
ОП Кірдан
Редакційна колегія, 14, 2018
12018
Додана вартість у виробництві сільськогосподарської продукції як інструмент збільшення доходу
ОП Кірдан
12013
Роль колективних договорів і професійних спілок у гуманізації відносин найму робочої сили
ОП Кірдан, ВР Чернишук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
12001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20