Татьяна Казимирская (Таццяна Казімірская Tatsiana Kazimirskaya)
Татьяна Казимирская (Таццяна Казімірская Tatsiana Kazimirskaya)
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў
МВ Абабурка, ТА Казімірская, ВМ Саўчанка
МДУ імя АА Куляшова, 2012
12012
Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры
МВ Абабурка, ТА Казімірская, ВМ Саўчанка, ТІ Тарасенка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2005
12005
Сінанімічныя фразеалагізмы ў творах А. Макаёнка
ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2020
2020
Методыка выкладання беларускай мовы
ТА Казімірская
Магілеўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2018
2018
Выклічнік як сродак выражэння падтэксту ў творах А. Макаёнка
ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
ПРАБЛЕМА ІМПЛІЦЫТНАСЦІ Ў МОВЕ І МАЎЛЕННІ
ТА Казімірская
Итоги научных исследований ученых МГУ имени АА Кулешова, 2016 г., 31-33, 2017
2017
Сучасная беларуская літаратурная мова
ВМ Шаршнёва, ТА Казімірская
МДУ імя АА Куляшова, 2016
2016
Педагагічная практыка
ТА Казімірская
МДУ імя АА Куляшова, 2016
2016
Падтэкставая інфармацыя ў дыялагічных структурах
ТА Казімірская
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Рыторыка
ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2013
2013
ЛЕКСІЧНЫЯ І ФРАЗЕАЛАГІЧНЫЯ СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ ПАДТЭКСТУ Ў ТРАГІКАМЕДЫІ А. МАКАЁНКА “ТРЫБУНАЛ”
ТА КАЗІМІРСКАЯ
Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A: Гуманитарные науки …, 2012
2012
Роля няпоўных кантэкстуальных сказаў у выражэнні падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал»)
ТА Казімірская
[б. в.], 2011
2011
Рыторыка: асноўныя паняцці і практыкаванні
ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2009
2009
Фразеалагізмы як эфектыўны сродак імпліцытнага плану выражэння ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал»
ТА Казімірская
Альтернатива, 2009
2009
Кантрольныя тэматычныя тэсты па беларускай мове
АА Дзячэня, ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2007
2007
Пра падтэкст у творах А. Макаёнка
ТА Казімірская
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007
2007
Семантыка некаторых слоў як сродак стварэння імпліцыту (на матэрыяле твораў А. Макаёнка)
ТА Казімірская
ГрДУ, 2005
2005
Алюзія як сродак выражэння імпліцыту (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
БрГУ имени АС Пушкина, 2004
2004
Выражэнне імпліцыту з дапамогай лагічнага націску (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
БДПУ, 2002
2002
Пытанне як спосаб стварэння падтэксту ў дыялагічнай мове (на матэрыяле камедый А. Макаёнка)
ТА Казімірская
[б. и.], 1999
1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20