Татьяна Казимирская (Таццяна Казімірская Tatsiana Kazimirskaya)
Татьяна Казимирская (Таццяна Казімірская Tatsiana Kazimirskaya)
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў
МВ Абабурка, ТА Казімірская, ВМ Саўчанка
МДУ імя АА Куляшова, 2012
12012
Методыка выкладання беларускай мовы
ТА Казімірская
Магілеўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2018
2018
Выклічнік як сродак выражэння падтэксту ў творах А. Макаёнка
ТА Казімірская
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
ПРАБЛЕМА ІМПЛІЦЫТНАСЦІ Ў МОВЕ І МАЎЛЕННІ
ТА Казімірская
Итоги научных исследований ученых МГУ имени АА Кулешова, 2016 г., 31-33, 2017
2017
Сучасная беларуская літаратурная мова
ВМ Шаршнёва, ТА Казімірская
МДУ імя АА Куляшова, 2016
2016
Педагагічная практыка
ТА Казімірская
МДУ імя АА Куляшова, 2016
2016
Падтэкставая інфармацыя ў дыялагічных структурах
ТА Казімірская
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
ЛЕКСІЧНЫЯ І ФРАЗЕАЛАГІЧНЫЯ СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ ПАДТЭКСТУ Ў ТРАГІКАМЕДЫІ А. МАКАЁНКА “ТРЫБУНАЛ”
ТА КАЗІМІРСКАЯ
Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A: Гуманитарные науки …, 2012
2012
Роля няпоўных кантэкстуальных сказаў у выражэнні падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал»)
ТА Казімірская
[б. в.], 2011
2011
Фразеалагізмы як эфектыўны сродак імпліцытнага плану выражэння ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал»
ТА Казімірская
Альтернатива, 2009
2009
Пра падтэкст у творах А. Макаёнка
ТА Казімірская
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007
2007
Семантыка некаторых слоў як сродак стварэння імпліцыту (на матэрыяле твораў А. Макаёнка)
ТА Казімірская
ГрДУ, 2005
2005
Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры
МВ Абабурка, ТА Казімірская, ВМ Саўчанка, ТІ Тарасенка
МДУ імя АА Куляшова, 2005
2005
Алюзія як сродак выражэння імпліцыту (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
БрГУ имени АС Пушкина, 2004
2004
Выражэнне імпліцыту з дапамогай лагічнага націску (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
БДПУ, 2002
2002
Пытанне як спосаб стварэння падтэксту ў дыялагічнай мове (на матэрыяле камедый А. Макаёнка)
ТА Казімірская
[б. и.], 1999
1999
Тыпалогія апавядальна-дыялагічнага маўлення ў творах Я. Коласа, М. Гарэцкага i А. Макаёнка
ТА Казімірская
[б. в.], 1998
1998
Уласны назоўнік як сродак выражэння падтэксту (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
[б. и.], 1998
1998
Падтэкст і яго роля ў мастацкім перакладзе
ТА Казімірская
[б. и.], 1998
1998
Падтэкст як імпліцытнае выражэнне думкі (на матэрыяле п’ес А. Макаёнка)
ТА Казімірская
[б. и.], 1997
1997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20