Шаблиста Любов Миколаївна
Шаблиста Любов Миколаївна
доктор економічних наук, професор НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податки як засіб структурної перебудови економіки
ЛМ Шаблиста
К.: Інститут економіки НАН України, 2000
852000
Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки
ЛМ Шаблиста
Економіка і прогнозування, 2006
772006
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ШЛ М., ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
56*2005
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
ШЛ М., МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ТІ Єфименко, ЄВ Бавін, ...
К.: НДФІ 3, 2004
42*2004
Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості
Л Шаблиста
Економіка України, 53-64, 2009
332009
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ШЛ М., ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
29*2007
Податкова політика у трансформаційний період
ЛМ Шаблиста
Актуальні проблеми економіки, 26-33, 2001
282001
Державне регулювання структурних зрушень в економіці України
ЛМ Шаблиста
К.: Ін-т економічного прогнозування, 2003
212003
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія
БОС А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, В.І. Сіденко Шаблиста Л.М., Богдан Т.П.
ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2012
10*2012
Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період
МІ Карлін
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 16-23, 2010
92010
Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що її зумовлюють
Л Шаблиста
Економіка України, 38-53, 2006
82006
Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки промислових підприємств у посткризовий період
ЛМ Шаблиста
Економіка України, 46-56, 2011
72011
Фінансипідприємств: витокикризових явищ та роль держави в їх подоланні
ЛМ Шаблиста
Економіка іпрогнозування, 53-67, 2009
62009
Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення
ЛМ Шаблиста
Економіка і прогнозування, 36-45, 2012
52012
АДАПТАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
ЛМ Шаблиста
Актуальні аспекти механізму модернізації економіки України: Збірник наукових …, 2003
52003
Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства
О Золотарьова, А Місюра, І Копія
Економічний аналіз, 240-245, 2012
42012
Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств./АІ Даниленко, МД Білик, ОМ Кошик, ОО Терещенко, ЛМ Шаблиста та ін
О Терещенко
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Монографія, 2008
4*2008
Досвід становлення і функціонування податкових систем у зарубіжних країнах
ЛМ Шаблиста
Проблеми використання світового досвіду державного регулювання економіки.–К …, 1997
41997
Tеоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до побудови оптимальної системи оподаткування суб'єктів господарювання України
ІЄ Соколовська-Гонтаренко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
32011
Державна політика стабілізації фінансів підприємств
ШЛМЄГВ Даниленко А.І. , Зимовець В.В.
НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"., 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20