Лемешко Олександр Миколайович / Lemeshko Oleksandr / Лемешко Александр
Лемешко Олександр Миколайович / Lemeshko Oleksandr / Лемешко Александр
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину/Олександр Миколайович Лемешко
О Лемешко
Харків: ФІНН, 2003
212003
Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину
О Лемешко
212001
Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів
О Лемешко
Харків: Видавець СПД ФО НМ Вапнярчук, 2004.—112 с, 2004
132004
Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми
О Лемешко, О Овчаренко
Вісник Верховного Суду України, 33-38, 2010
102010
Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінально-правові аспекти:[монографія]
В Настюк, ВВ Бєлєвцева, О Лемешко
Харків: Право 152, 2010
92010
Звільнення від кримінальної відповідальності: диференціація чи індивідуалізація кримінальної відповідальності?
О Лемешко
Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць/редкол.: ВІ Борисов …, 2010
42010
Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент./Баулін ЮВ, Борисов ВІ, Гавриш СБ та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
Київ: Ін Юре, 2003
3*2003
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
Процесуальний імунітет та його вплив та ефективність застосування кримінального закону
О Лемешко
Проблеми законності, 153-162, 2009
22009
Потурання злочину як різновид наступного (похідного) злочину
О Лемешко
21999
Зміни до Кримінального кодексу України в контексті гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
ОМ Лемешко, ББ Стрілець
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2013
12013
Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі
О Лемешко
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.–Вип 19, 286-291, 2010
12010
Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти громадської безпеки
О Лемешко
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. Нове кримінальне і …, 2002
1*2002
Реформа кримінального законодавства. Яким буде новий Кримінальний кодекс 2020 року?
О Лемешко
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали …, 2019
2019
ПОНЯТТЯ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ У НЕЗАКОННОМУ НАРКООБІГУ
АА Бауліна, ІО Доброреза, ВІ Женунтія, ВН Курченко, ОМ Лемешко, ...
Секція І, 232, 2019
2019
До питання про юридичний конфлікт та його психологічний зміст
О Лемешко
АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ …, 2018
2018
Окремі проблеми реалізації відповідальності за скоєння міжнародних злочинів
О Лемешко, М Стрілець
Правничий вісник Університету "КРОК". Міжнародне фахове видання (Index …, 2018
2018
Кваліфікаційні помилки при застосування законодавства про службові злочини: шляхи виходу
О Лемешко
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: матеріали VII Всеукраїнської …, 2016
2016
Чому зростає рівень злочинності в Україні? Як цьому протидіяти?
О Лемешко
Адаптація правової системи України до права ЄС: теоретичні та практичні …, 2016
2016
Укладання угоди про визнання винуватості або про примирення при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності
О Лемешко
Господарсько-правова політика в умовах загрози державному суверенітету …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20