Олександр Лемешко, Александр Лемешко, Oleksandr Lemeshko
Олександр Лемешко, Александр Лемешко, Oleksandr Lemeshko
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину/Олександр Миколайович Лемешко
ОМ Лемешко
Х.: ФІНН, 2003
152003
Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів
ОМ Лемешко
Харків: Видавець СПД ФО НМ Вапнярчук, 2004.—112 с, 2004
132004
Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми
ОМ Лемешко, ОМ Овчаренко, ЕН Овчаренко
102010
Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми
ОМ Лемешко, ОМ Овчаренко, ЕН Овчаренко
102010
наук.-практ. комент./[Баулін ЮВ, Борисов ВІ, Гавриш СБ та ін.]; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
КК України
К.: Ін Юре, 2003
102003
Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії корупції в Україні
ЄЯ Харина
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінально-правові аспекти:[монографія]
ВЯ Настюк, ВВ Бєлєвцева, ОМ Лемешко
Х.: Право, 368, 2010
52010
Звільнення від кримінальної відповідальності: диференціація чи індивідуалізація кримінальної відповідальності?
ОМ Лемешко
Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць/редкол.: ВІ Борисов …, 2010
32010
Кримінальна відповідальність за легалізацію наркодоходів
ОМ Лемешко
Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення: аналітичні розробки …, 2004
22004
Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу
КО Крут
Форум права, 525-531, 2013
12013
Зміни до Кримінального кодексу України в контексті гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
ОМ Лемешко, ББ Стрілець
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2013
12013
ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ
ОМ Лемешко
12010
Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону
ОМ Лемешко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
12009
Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом, про звільнення особи від кримінальної відповідальності
ОМ Лемешко
Питання боротьби зі злочинністю.–2006.–Вип 12, 115-122, 2007
12007
Потурання злочину як різновид наступного (похідного) злочину
ОМ Лемешко
видавництво" Право", 1999
11999
Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності
ОМ Лемешко
Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим …, 0
1
Уголовно-правовое воздействие за прикосновенность к преступлению
ЛН АБАКИНА-ПИЛЯВСКАЯ
Молодий вчений, 2015
2015
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ СПОСОБІВ ФІЗИЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОСОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
РР Арутюнов, ВК Грищук, СА Єршов, ОО Кваша, МІ Ковальов, ...
СЕКЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 204, 2015
2015
Співвиконавство як проста форма співучасті у кримінальному законодавстві України
ÌÎ Ëèòâèí, ÎÏ Ëèòâèí
2012
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20