Підписатись
Оксана Петрик (Oksana Petryk)
Оксана Петрик (Oksana Petryk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання програмного забезпечення: науково-методичний посібник
МР Петрик, ОЮ Петрик
Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
142015
Mathematical modeling of hydrocarbons adsorption in nanoporous catalyst media using nonlinear Langmuir’s isotherm using activation energy
D Mykhalyk, M Petryk, M Petryk, O Petryk, I Mudryk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
92019
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ НАНОПОРИСТИХ СИСТЕМ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ДЛЯ АДСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ
MR Petryk, OM Khimich, IV Boіko, OY Petryk
Вісник НУВГП. Серія Технічні науки 3 (87), 66-83, 2019
3*2019
Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках: Монографія
МР Петрик, ПМ Василюк, ДМ Михалик, НВ Бабій, ОЮ Петрик
Тернопіль: ТНТУ, 2015
22015
Математичне моделювання динамічних процесів дифузійного переносу в неоднорідних напівобмежених плоских магнітних середовищах
МР Петрик, Н Бабій, ОЮ Петрик
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
REVIEW OF MATHEMATICAL MODELS OF ABNORMAL NEUROLOGICAL MOVEMENTS WITH TAKING INTO ACCOUNT THE COGNITIVE FEEDBACK-EFFECTS OF NEURONODES OF THE CEREBRAL CORTEX
MR PETRYK, IY MUDRYK, DM MYKHALYK, OY PETRYK, TP BYTS
APPLIED QUESTIONS OF MATHEMATICAL MODELLING 3 (2.2), 223-234, 2020
1*2020
Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі
МР Петрик, ДМ Михалик, ОЮ Петрик, МІ Шинкарик
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
12016
Програмно-обчислювальний комплекс ідентифікації коефіцієнтів консолідації неоднорідних дисперсних середовищ вологовмістких частинок
МР Петрик, ДМ Михалик, ОЮ Петрик
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Математичне моделювання неоднорідного дифузійного масопереносу в середовищі нанопористих частинок
ДМ Михалик, ОЮ Петрик
Вісник Херсонського національного технічного університету.–випуск 2, 31, 2008
12008
NONLINEAR MODEL OF THE THREE-COMPONENTS COMPETITIVE ADSORPTION USING LANGMUIR EQUILIBRIUM
MR Petryk, IV Boyko, MI Shynkaryk, OJ Petryk
Буковинський математичний журнал 9 (1), 2021
2021
ComParison of solving algorithms for a mathematical model of filtration-diffusion transfer in the medium of spherical moisture-saturated microporous particles
M Petryk, D Mykhalyk, O Petryk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 101 (1), 15-21, 2021
2021
Основи програмування. Лабораторний практикум для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення
ОЮ Петрик, МР Петрик, ІВ Бойко
ТНТУ, 2021
2021
Математичне моделювання в науково-технічних дослідженнях на основі високпродуктивних обчислень (курс лекцій)
МР Петрик, ОЮ Петрик, ІВ Бойко
2019
Математична модель дифузiйних процесiв вуглеводнiв у нанопористому каталiстичному середовищi цеолiту ZSM-5 з використанням iзотерми Ленгмюра
М Петрик, І Бойко, М Шинкарик, О Петрик
Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i …, 2018
2018
Моделювання процесів адсорбції та десорбції вуглеводнів каталітичним середовищем із застосуванням нелінійної функції абсорбційної рівноваги Ленгмюра
МР Петрик, ДМ Михалик, ОЮ Петрик, ІВ Бойко, ІЯ Мудрик
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в …, 2018
2018
Навчальний посібник" Сучасні технології ООП-проектування та автоматичного генерування програмного коду"
МР Петрик, ІЯ Мудрик, ОЮ Петрик, ЮМ Стоянов
2018
Задача ретроспективної ідентифікації кінетичних параметрів процесу відтиску" тверде тіло− рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури
МР Петрик, ДМ Михалик, ОЮ Петрик, ІВ Кордяк
Вестник Херсонского национального технического университета, 131-136, 2018
2018
Основи програмування. Курс лекцій для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення
ОЮ Петрик, МР Петрик
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018, 2018
2018
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів першого рівня вищої освіти за …
МР Петрик, ОЮ Петрик
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018, 2018
2018
CONSOLIDATION COEFFICIENTS IDENTIFICATION OF SOLID-LIQUID EXPRESSION FROM SOFT PLANT MATERIALS
M PETRYK, D MYKHALYK, O PETRYK, I KORDIAK
МАТЕРІАЛИ XVIIІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20