Подписаться
Татьяна Леонидовна Годованюк
Татьяна Леонидовна Годованюк
УДПУ імені Павла тичини, факультет фізики, математики та інформатики
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти
Т Бондарєва
Нова педагогічна думка, 83-83, 2013
342013
Індивідуальне навчання у вищій школі
ТЛ Годованюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
172010
Індивідуальне навчання у вищій школі
ТЛ Годованюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
172010
Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів
ТЛ Годованюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
92009
Деякі термінологічні тлумачення індивідуальної форми навчання через її «похідні»
ТЛ Годованюк
Педагогіка і психологія.–2008.–№ 4.–С. 127-131., 2013
82013
Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу: результати експерименту
МВ Бедевельська
Педагогічний альманах, 124-130, 2014
62014
Практикум з розв’язування нестандартних задач: навч. посіб.
ТЛ Годованюк, ТВ Поліщук, ІМ Тягай
Умань: Алмі, 2013
62013
Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності
ВВ Ачкан, ТЛ Годованюк
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2018
42018
Електронний довідник з історії математики в педагогічних університетах
ТЛ Годованюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
42008
Тренінги у методичній підготовці майбутніх учителів математики
ТЛ Годованюк
Візаві, 2018
32018
Методична підготовка майбутнього вчителя математики з першого курсу
ТЛ Годованюк, ТМ Махомета
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
32014
Методическая подготовка будущих учителей математики в процессе изучения элементарной математики
ТЛ Годованюк
Дидактика математики: проблемы и исследования, 11-15, 2013
32013
Використання інноваційних технологій вчителем математики у старшій школі
ТЛ Годованюк
32013
Позакласна робота з математики
ТЛ Годованюк
Математика в школі, 2011
32011
Термінологічний аспект проблеми індивідуалізації навчання історії математики
ТЛ Годованюк
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 9-16, 2006
32006
Електронні квест-посібники у фаховій підготовці майбутніх учителів математики
ВГ Бевз, ТЛ Годованюк, ВВ Дубовик
Інформаційні технології і засоби навчання, 100-111, 2019
22019
Методична підготовка майбутніх учителів математики як педагогічна проблема
Т Годованюк
Молодь і ринок, 2019
22019
Реализация аксиологического похода во внекласной работе по математике
ВГ Бевз, ТЛ Годованюк
Сборник научни трудове нВУ «В. Левски». Ч. ІІ.–Шумен, 87-93, 2014
22014
Вивчення студентами історії математики в ході педагогічної практики
ТЛ Годованюк
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових …, 2007
22007
Особистісно орієнтований підхід до методичної підготовки майбутніх учителів математики
ТЛ Годованюк
матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф, 29-31, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20